Verksamhetsarkitektur sett från olika håll

Enterprise Architecture mötte Enterprise Design 23-24 augusti! ”Att se verksamhetsarkitektur från två helt olika håll var omtumlande, provocerade och riktigt nyttigt. Det finns så många utgångspunkter att ta kring det vi gör och att vårt ”vanliga” är så begränsande…” Så kommenterade Annika Klyver spontant de diskussioner vi förde med med killarna från eda.c http://eda-c.com/ Milan, Benjamin och Dennis i förra veckan kring Vintergatan och transformation av organisationer.
På tal om transformation av organisationer – en sak är säker; en stor del av nyckeln till framgångsrik transformation formas i kommunikationen. På höstens EA-träff har vi chansen att lyssna till IASAs senaste rön i ämnet Att kommunicera verksamhetsarkitektur.