Frigör medarbetarnas potential!

Se presentationen när Annika Klyver och Ceclia Nordén från IRM pratade på konferensen Offentlig Chef 19 januari 2017 under rubriken ”Frigör medarbetarnas potential med nya gemensamma verksamhetskartor”.
Allt går fortare, alla medarbetare behöver fattar verksamhetsbeslut om inriktning flera gånger varje dag och vi behöver ha organisationer med gemensamma visioner, strategier och stor förståelse för sin egen helhet. Men många vittnar om hur komplexiteten och fragmenterad förståelse för visionerna, strategierna och sitt eget sammanhang istället leder till en organisationströghet som skadar både medarbetarna och organisationen. Navigera rätt, säkerställa framtidssäkrade beslut samt öka vår förändringstakt genom att alla medarbetare delar en och samma helhetssyn om var vi är idag och vår målbild. En gemensam karta baserad på verksamhetsgeografin möjliggör vi just detta samt ger oss nya analyser och ett konstruktivt samtal för hela vårt värdenätverk.