Creative Morning fredag 2 mars 2018

Enterprise Design Sprints: rapid, co-creative innovation and transformation

Fredag 2 mars så kommer Milan Guenther och Benjamin Frank från Eda-c till Stockholm för att prata om deras arbetssätt kring Enterprise Design och Enterprise Design Sprints. Vi ordnar ett frukostmöte där de presenterar sin syn på Enterprise Design och hur vi kan arbeta mer design drivet.
Under morgonen kommer vi visa hur vi kan använda ”Enterprise Design Modelling Language” (EDML) för att väva ihop Vintergatan med den design sprint vi vill genomföra. Frukosten kommer hållas på engelska.

This hands-on session is an opportunity to get familiar with the Enterprise Design Sprint approach, and using the Enterprise Design Modelling Language (EDML) to map relevant parts of the enterprises in a Milky Way (Vintergatan) model. This enables traceability and analysis of cause and effect, insights and metrics.

Se presentationen från denna frukost här>>