Vintergatan är en metod och en modell för verksamhetsutveckling som vuxit fram sedan 2013. Den är också ett resultat av sökandet efter verklig nytta av verksamhetsmodeller. Under hösten 2017 har Cecilia Nordén, verksamhetsarkitekt på IRM skrivit boken ”Vintergatan – din verksamhetskarta” med underrubriken ”Navigera och utveckla med full kontroll”. Onsdagen den 11:e april 2018 är det releasefest för boken på Cosmonova i Stockholm, med Mikael Tornving som konfrencier.

Syftet med boken är att ge en inblick i vad Vintergatan är, hur modellen ska tas fram och ska läsas, samt vilken nytta den kan tillföra verksamheter utifrån de analysmetoder som den möjliggör av verksamheten idag och framöver. Boken är också ett försök att sammanfatta det pionjärarbete som utförts på TUI och ett trettiotal andra företag och lärdomar som dragits.

Boken om Vintergatan förklarar enkelt och pedagogiskt hur du med hjälp av Vintergatanmodellen skapar en egen verksamhetskarta att navigera efter. Vintergatankartan hjälper dig att visa på hur verksamheten stöttar sina kunder, hur den påverkas av olika interna beslut – verksamhetsplaner, ekonomiska-, projekt- och IT-beslut – och hur dessa i sin tur påverkar varandra. Du får också verktyg för att åstadkomma snabbare förändring i verksamheten, baserat på rätt beslutsunderlag.

Se bokens inledning och innehållsförteckning

Läs ett smakprov ut bokens första del

Författaren

Cecilia Nordén är verksam på IRM. Hon har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik och har arbetat med verksamhetsförändringar och verksamhetsarkitektur sedan 1997. Med erfarenhet av allt från ledning, affärsutveckling, verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, IT-utveckling, ekonomi till marknadsföring har hon ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar i en verksamhet samverkar och påverkar varandra.

Omdömen från ett par av våra kunder:

”Att läsa en bok som på ett välstrukturerat och pedagogiskt sätt förklarar hur man skapar en verksamhetsmodell (Vintergatan) och hur man kan använda den för djupare förståelser är fantastisk roligt och nyttigt även för oss som lever med Vintergatan varje dag. TUI Nordic har arbetat med Vintergatan de senaste 6 åren när vi tog beslutet att lämna vårt stelbenta och stora verksamhetsarkitekturramverk för något annat som skulle tilltala både IT och verksamheten samt stödja vår agila arbetsmetodik. Under åren som följde har vi bollat/provat idéer och häpnat över hur många olika perspektiv som Vintergatan kan stödja. 

För mig personligen är nog det roligaste när vår VD, som på sin första dag fick ett Vintergatan-startpaket efter något år sade att det hade hon kvar och tittade på då och då.  Fördjupningsavsnitten är mycket intressanta att läsa och ger mig återblickar till hur vi tänkte men även nya idéer. 

Allt är uttryckt på ett sätt som borde tilltala många som funderar på hur man navigerar i det komplexa system som en verksamhet är. Kort sagt en bok som på ett begripligt sätt förklarar verksamhetsarkitektur och hur det kan användas för att hjälpa verksamheter i sin förändringsresa.”

Daniel Lundgren, Verksamhetsarkitekt på TUI Nordic

 

”Äntligen finns det en bok som på beskriver Vintergatan och dess fulla potential! Den här boken bör läsas av alla som vill börja jobba med verksamhetsförmågor och få med sig hela verksamheten på den resan.

Boken är lättläst, uppdelad så att många olika målgrupper kan dra nytta av den och innehåller bra och relevanta exempel. Fördjupningsdelen innehåller svaren på många av de frågor som dyker upp när vi arkitekter skapar våra egna Vintergator.

Vintergatan är en ankarmodell som kan byggas ut till att visualisera i princip vad som helst av vikt för en verksamhet. Det jag bär med mig är att modellen är ett fantastiskt kommunikationsverktyg för att skapa förståelse och samsyn, ett effektivt beslutsstöd och ett pragmatiskt analys- och planeringsverktyg som bidrar till att göra verksamheten mer snabbrörlig inför förändring utan att för den delen tappa fokus på vision och mål.”

 Jorge Dougnac, Huvudarkitekt för verksamheten Skatteverket

Läs fler omdömen och förbeställ boken här>>

Läs om vad Vintergatan kan göra för din verksamhet>>