Informationsmodellerarens tre superkrafter

Informationsmodellerarens tre superkrafter

Syftet med informationsmodellering är att skapa en gemensam förståelse samt utveckla centrala och sammanhängande aspekter av en verksamhet. Dessa aspekter kallar vi för informationsmodellerarens tre superkrafter!

Informationsmodellering är inte en specifik analysmetod utan en hel verktygslåda med metoder. I grunden är det ett sätt att modellera, det vill säga att rita och beskriva strukturer. Nedan har vi listat informationsmodellerarens tre superkrafter så att du kan möta våren och sommaren med ny hjälte-kompetens!

1. Att förstå vad verksamheten hanterar, det vill säga de företeelser och deras egenskaper, samt vilka verksamhetsregler som styr.

Företeelser kan exempelvis vara kunder, produkter, leverantörer, anställda och ordrar. En kund har i sin tur egenskaper som till exempel kundnamn, kundkategori och adress. Dessa egenskaper har regler som måste vara uppfyllda för att exempelvis en kund ska tillhöra en viss kundkategori.

2. Ett gemensamt språk för verksamheten.

För allt detta behövs gemensamma väldefinierade begrepp, bra benämningar och tydliga definitioner. En informationsmodell bär själva begreppsarbetet och kan representera det gemensamma språket för verksamheten.

3. Data som hanteras i en verksamhet.

Data representerar alltid företeelser och deras egenskaper beskrivna ovan. I en verksamhet strömmar ofta stora mängder data från många olika källor. Verksamheten är i mångt och mycket hantering av dataströmmar. Just nu befinner vi oss i en teknisk revolution som gör att vi hanterar alltmer data från allt fler källor. Det handlar inte bara om sakernas internet, artificiell intelligens och Big Data, utan även automatisering, integrering och digitalisering i största allmänhet. En informationsmodell är en gemensam karta över data i ett visst sammanhang och hur det ska tolkas, och därmed ett basverktyg för varje datahanterande verksamhet.

Informationsmodellering är en grundbult i de flesta arbeten som spänner över verksamhets- och it-utveckling, oavsett syfte och sammanhang. Det kan vara it-utveckling, it-arkitektur, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur, tjänsteutveckling, informationsarkitektur eller Data Management. Informationsmodellering är helt enkelt en typ av superkraft! Det skapar en gemensam förståelse av vad som hanteras i verksamheten samt språk och data som representerar detta.

Läs mer om informationsmodellering här