5 nyttor som en affärsarkitekt ger verksamheten

Certifierad Affärsarkitekt Master är utbildningen för dig som vill utvecklas mer inom affärsmodellering, affärsstrategier och affärsarkitektur. Vill du utvecklas inom din verksamhet? Läs nedan om varför du bör gå utbildningen Certifierad Affärsarkitekt Master!

1. Ökad innovationskraft 

Utbildningen ger dig förmågan till designtänkande, att med en syntes av många idéer skapa en helhetssyn som visar sambandet mellan strategi, operativa beslut och resultat.

2. Effektivare dialog

Du kommer att få lära dig grunderna i visualisering och storytelling. Du får verktyg att skapa dialog, involvering och engagemang kring komplexa frågor.

3. Vassare affärsmodeller

Du kommer kunna arbeta strukturerat med innovation och design av affärsmodeller och därmed utveckla attraktiva värdeerbjudanden. Du kommer att få fördjupa dig i AI och digitalisering som en möjlighet för både intern och extern förnyelse. Du får även ta fram prototyper av affärsmodeller som i sin tur provtrycks med kunder och marknad.

4. Fördjupade insikter om omvärlden, kunderna och den egna verksamheten

Efter avslutad utbildning kommer du ha verktyg för analyser av samhälle, kunder, konkurrenter, teknik och verksamhetens kapacitet samt metoder för att identifiera möjligheter i värdeströmmar och kundupplevelser.

5. Förmågan att realisera en hållbar affärsstrategi 

Du blir en drivande kraft för förändring med fokus på kunderna och hur organisationens förmågor på bästa sätt kan skapa erbjudanden som era kunder drömmer om.

Den 5 februari startar nästa utbildning, är du intresserad?