7 steg för att lyckas med processutveckling

Funderar du på hur din verksamhet fungerar och levererar ur ett kundperspektiv? Är du frustrerad över onödigt omständliga och rigida arbetssätt? Känns det som gamla strukturer förlamar och gör det svårt att anpassa sig till nya omvärldskrav? Då kan det vara dags att se över era processer.

Vi har identifierat 7 avgörande steg för att lyckas med processutveckling:

  1. Vi vet varför vi beskriver våra processer och vad vi vill uppnå med det.
  2. Vi beskriver så mycket av processerna som syftet ställer krav på, inte mer, inte mindre.
  3. Vi har syftet i tankarna när vi kommunicerar våra processer; vem ska förstå och varför ska personen förstå processerna.
  4. Vi ser till att individerna känner igen sig i processerna. Detta gör vi genom att fokuserar på processernas resultat och vad detta resultat i nästa steg ska användas till. Det skapas lättare ett större engagemang kring att jag som individ är med och skapar ett resultat än att jag som individ är med och gör ett antal steg i en process.
  5. Vi förstår vår egen verksamhets ambition när det gäller vilket sätt vi vill leva med process-perspektivet. Ska vi använda processer för att lösa ett specifikt problem eller utveckla ett visst verksamhetsområde? Eller vill vi gå mot en mer processorienterad organisation? Vill vi utse processägare etc. Om vi vill gå mot en mer processorienterad organisation måste vi se över vår incitamentsmodell. Hur kan vi få människor i organisationen att jobba processfokuserat och inte organisationsfokuserat?
  6. Vi förstår att införandet av förändrade eller nya processer i många fall handlar om att människor behöver ändra sitt arbetssätt eller beteende och vi ser till att vi har rätt kompetens för att hantera detta.
  7. Vi arbetar agilt med processutvecklingen och vi levererar nytta i tydliga mindre leveransomgångar.

Ser du ett behov av att se över era processer? IRM:s verksamhetskonsulter har många års erfarenheter av att lotsa företag och organisationer inom olika branscher i deras process- och verksamhetsutvecklingsutmaningar.  Vi kan stöttar er längs hela resan, från processanalys till förändringsledning, eller avgränsat till de delar där behov finns, exempelvis som workhopledare eller mentor.

Vi erbjuder även kompetensutveckling inom processområdet, både i öppen regi och som företagsanpassade utbildningar:

Processutveckling – en kurs på två dagar

Lär dig kartlägga och beskriva processer.

Genom att kartlägga hur vi jobbar för att uppnå kundvärde, identifiera målen för varje process och sedan införa mätetal får vi en nödvändig grund för att styra verksamheten emot övergripande mål. Kursen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med praktisk processutveckling. Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Kursen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet. Nästa kurstillfälle startar 26 november. LÄS MER HÄR

Certifierad verksamhetsutvecklare – en utbildning på tolv dagar uppdelade på sex tillfällen

Spela en avgörande roll och ta ett starkt grepp om verksamhetsutvecklingen.

För att hänga med i dagens snabba utvecklingstakt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs nu mer än tidigare krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling.

Vår utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare ger dig kompetensen och självförtroendet att arbeta med kundorienterad verksamhetsutveckling, vilket till stor del handlar om processutveckling i kombination med tjänsteutveckling och förändringsledning.  LÄS MER HÄR