IRMs julgåva 2018 går till barnrättsorganisationen Friends

IRMs julgåva 2018 går till Friends. Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning, med visionen att skapa ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Varje år skänker IRM en större summa pengar till en organisation som gör gott. Det har tidigare år varit bl a Läkare utan gränser och Panzisjukhuset som drivs av Nobels fredspristagare 2018 Dr Denis Mukwege.

Friends är en barnrättsorganisation som arbetar mot mobbning, med visionen att skapa ett samhälle där barn och unga växer upp i trygghet och jämlikhet. Det gör de genom att utbilda skolor, förskolor och idrottsföreningar, samt genom att driva opinion för att skapa förändring på samhällsnivå. De arbetar med en ”hela skolan-ansats” vilket innebär att all skolpersonal och ledning, samt elever och föräldrar involveras. Friends gör regelbundet kartläggningar av situationen i skolorna. De tar fram nya rapporter varje år som visar hur det ser ut för barn och unga i skolor, förskolor, idrottsföreningar och på nätet. I årets Friendsrapport riktas ljuset mot de värderingar och det samhällsklimat som barn och unga växer upp i, och som är grogrund för utsatthet, utanförskap, mobbning och bristande tillit till vuxenvärlden. Vill du också stödja Friends? Det gör du lättast här