Informationsmodellering – en av våra superkrafter

Informationsmodellering är en grundbult i de flesta arbeten som spänner över verksamhets- och it-utveckling, oavsett syfte och sammanhang. Informationsmodellering är helt enkelt en typ av superkraft, som ger full koll på vilken information verksamheten hanterar och behöver. Det skapar en gemensam förståelse av vad som hanteras i verksamheten samt språk och data som representerar detta.

I en verksamhet strömmar ofta stora mängder data från många olika källor. Verksamheten är i mångt och mycket hantering av dataströmmar. Just nu befinner vi oss i en teknisk revolution som gör att vi hanterar alltmer data från allt fler källor. Det handlar inte bara om sakernas internet, artificiell intelligens och Big Data, utan även automatisering, integrering och digitalisering i största allmänhet. En informationsmodell är en gemensam karta över data i ett visst sammanhang och hur det ska tolkas, och därmed ett basverktyg för varje datahanterande verksamhet.

Lär dig informationsmodelleringens grunder på vår omåttligt populära kurs Informationsmodellering!

Vi har satt in ett extra kurstillfälle 11februari 2019. Välkommen!

Därför behöver din organisation en affärsarkitekt

Att affärsarkitekten är en nyckelroll för en framgångsrik organisation råder det ingen tvekan om. För att kunna bygga en fungerande affärsarkitektur och säkerställa att verksamheten kan hantera de allt tuffare omvärldskraven är det essentiellt att den här typen av kompetens finns på plats. Här listar vi fyra anledningar till varför du ska ha en affärsarkitekt i din organisation!

1. Affärsarkitekten är en länk mellan strategi och förmågor

En affärsidé är sällan unik men sättet den realiseras på kan vara det. Det är i det specifika sättet en verksamhet realiserar en affärsmodell som dess förmåga att leverera kundupplevelse och konkurrenskraft avgörs.

2. En drivande kraft för modern strategisk affärsutveckling

Affärsdesign är ett kraftfullt verktyg för att skapa en effektiv dialog kring komplexa frågor. Genom visualisering och storytelling (genom Value Proposition Design och Innovationskartan) kan din organisation driva modern strategisk affärsutveckling.

3. Organisationens alla nivåer följer med i transformationen

I en väldesignad affärsarkitektur byggs en helhet genom att föra samman affärsstrategi, affärsmodeller, förmågor, IT och organisation. Tillsammans skapar dessa förutsättningar för modern och innovativ affärsutveckling.

4. Organisationen kan ta emot framtiden med öppna armar

En affärsarkitekt hjälper din organisation att anpassa affärsmodellen och verksamhetens förmågor att möta nya utmaningar. Se till att din organisation har en strategi och en snabbfotad affärsarkitektur som möter marknadens krav på hållbara och kundcentrerade organisationer.

Säkerställ att erbjudanden anpassas i takt med att omvärlden förändras och kundernas behov med den.

I samarbete med Dataföreningen kompetens erbjuder vi utbildningen Certifierad affärsarkitekt Master som säkerställer att du som affärsarkitekt får förmågan att utveckla affärer som talar till dina kunder. Utbildningen ger dig kunskapen att forma ett team som kan analysera, innovera, designa, testa och realisera förbättrade eller helt nya affärsmodeller!