Lyra höjer kvaliteten på hela Svenska bostäders verksamhet

Lyra är en skräddarsydd molntjänst som ger fastighetsbolag en total överblick och kontroll över avtal, upphandlade leverantörer, inköp av tjänster, rapportering om och när åtgärder har genomförts. Applikationen är helt transparent vilket gör att alla intressenter kan följa vad och när saker sker.

Molnbaserad tjänst

Lyra är en molnbaserad tjänst som utvecklats av IRMs systemutvecklare. Lyra är uppbyggd på ett antal moduler; Avtal, Inköp, Beställningar, Rapporter och Kommunikation, som överlappar varandra. Tillsammans skapar de ett heltäckande system. Lyra utvecklades i samband med att Svenska Bostäder kom till IRMs systemutvecklare för att få hjälp med att nå målet att vara lika bra val för sina kunder som sina leverantörer. De effekter Lyra givit hos vår kund är bl a kraftigt ökat antal leveranser i tid, mycket färre antal avtalsavvikelser och minskad andel osynliga beställningar; sådana som skett muntligen eller via mail, säger Annelie Wiberg, vd för IRM Design.

”Med Lyra blir det ordning och reda och grepp om kostnaderna. Leverantörerna jobbar på ett annat sätt och tar större ansvar. Det höjer kvaliteten på hela verksamheten. Och hyresgästerna får fel åtgärdade när de ska. Alla blir nöjda och glada.” – Håkan Jansson, Inköpschef Svenska Bostäder

Lätt att göra rätt för alla parter

Lyra gör livet lättare för alla intressenter inom ett fastighetsbolags verksamhet. Bolagets ledning får en total överblick och kontroll. Applikationen är helt transparent vilket gör att alla intressenter kan följa vad och när saker sker. Upphandlaren får fullständig koll över statusen på alla avtal. Fastighetsvärden vet alltid vilken leverantör som ska få en beställning. Leverantören får bättre möjlighet att genomföra uppdrag enligt överenskommen tid. Och hyresgästen blir nöjdare.

Goda resultat både för beställare och leverantör

Leverantörer som använder Lyra utför i snitt mer än 90 procent av sina uppdrag i tid. Många av firmorna ligger högre än så. Ta till exempel Svenska Bostäders leverantör Edsvikens el. På närmare 600 serviceuppdrag har de en servicegrad på 96 procent. Det är inte svårt att få nya uppdrag med en sådan statistik.

Läs mer om Lyra

Lär dig driva framgångsrika utvecklingsinitiativ

Spela en avgörande roll och ta ett starkt grepp om verksamhetsutvecklingen. 

Denna utbildning är en skola med praktisk kundorientering. För att hänga med i dagens snabba utvecklingstakt och för att kunna öka kundnöjdheten och den interna effektiviteten ställs nu mer än tidigare krav på en kontinuerlig och lättrörlig verksamhetsutveckling. En verksamhetsutvecklare driver verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv, ser till att roller, ansvar och befogenheter är tydligt definierade och kända samt att överlämningskrav är tydliga Vår utbildning Certifierad verksamhetsutvecklare ger dig kompetensen att processutveckla, styra processer och förändringsleda. Nästa utbildningstillfälle startar 19 februari 2019.Läs mer