IRM ställer sig bakom digitaliseringskonsultbranschens färdplan för att nå fossilfrihet

IRM har tillsammans med ett stort antal branschkollegor ställt sig bakom den färdplan som tagits fram inom ramen för ett Fossilfritt Sverige. Färdplanen har överlämnats till klimat- och miljöminister Isabella Lövin (MP) och näringsminister Ibrahim Baylan (S). Färdplanen tydliggör hur digitaliseringsbranschen, tillsammans med kunder, politiker och andra beslutsfattare kan möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige.

Färdplanen är framtagen inom ramen för Fossilfritt Sverige. Visionen är att till år 2045 ha bidragit till att Sverige och världen minskat sin energiförbrukning för att inte överstiga en temperaturhöjning om 1,5 °C. Detta genom fokus på det låg-energi-scenario som FN:s klimatpanel IPCC lyft fram i sin senaste rapport.

Vi uppmanar regeringen att vidta följande sju åtgärder: 

 1. Tillsätt en digital transformationskommission med internationell ambition
 2. Uppdatera regleringsbreven med krav på digitala lågenergistrategier
 3. Uppmuntra rapportering av Scope 4/avoided emissions som synliggör digitaliseringens potential att bidra till att företag blir leveratörer av fossilfria lösningar
 4. Tillsätt snabbutredning om öppna data som stöd för global hållbarhet
 5. Klargör ansvar för digitalisering och hållbarhet inom varje departement
 6. Tillsätt resurser för ett nationellt kunskapslyft
 7. Etablera ”Testbäddszoner” för hållbar digital transformation.

-Rätt använd kan digitaliseringen leda till systemskiften som drastiskt minskar utsläppen. Nu gäller det att politikerna skapar rätt förutsättningar som möjliggör nya affärsmodeller och ser till att kraften i digitaliseringen utnyttjas på ett optimalt sätt, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

-Det är fantastiskt att branschens ledande experter samlats för att genomföra detta projekt. Det har varit en spännande resa under ett års tid. Vår bransch har tagit fram en banbrytande färdplan som hela 97 procent av referensgruppen har ställt sig bakom. Vi är redan 33 företag som kommer att jobba för att leverera smarta innovativa lösningar för globalt hållbar fossilfrihet, säger Dennis Pamlin, Accelerator för netto-positivitet och digital hållbarhet, Cybercom och sammankallande i styrgruppen för digitaliseringskonsultbranschens färdplan.

En stor utmaning är att, till exempel optimering av enskilda produkter är enklare att förklara, mäta och ge politiskt stöd till, än de större, transformativa systemförändringarna. De kräver dessutom en rad samverkande åtgärder som ofta bygger på att olika departement, myndigheter och sektorer samarbetar på sätt som sällan sker idag, säger Ingemar Jansson, Senior Advisor Digital Sustainability, Cybercom.

Digitaliseringskonsulterna förbinder sig själva att:

 1. Minst halvera branschens energianvändning till 2030, med ambitionen att nå nollutsläpp innan 2045
 2. Enas om miniminivå för kunskaper bland våra anställda gällande digitaliseringens effekter ur ett klimat- och hållbarhetsperspektiv.
 3. Enas om ett ramverk för att kunna redovisa positiva och negativa bidrag. (scope 1-4, inklusive avoided emissions)

Branschkollegor som tillsammans färdigställt och skrivit under färdplanen: 

Acando, Accenture, Accigo AB, Advania Sverige, Antrop AB, ayond AB, B3 Consulting Group AB, Berge Consulting AB, Capgemini Sverige AB, Cartina AB, CGI Sverige AB, Combitech, Cybercom Group AB, Eicorn AB, Etteplan AB, Implement Consulting Group, IRM, jayway, Knightec AB, Knowit, Netlight, Prevas AB, Proact IT Sweden AB, R2M, Semcon AB, Sigma IT Consulting, Softronic AB, Sopra Steria Sweden AB, Sweco Position AB, Sylog Sverige AB, Tieto, Tritech Technology AB och Usify AB.

Läs mer om Fossilfritt Sverige och vår färdplan:

http://fossilfritt-sverige.se/verksamhet/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplan-digitaliseringskonsultbranschen/

IRM joins forces with EDA to provide fastest-ever Milky Way mapping solution

IRM and EDA (Enterprise Design Associates) a unique network of global experts, consultants and practitioners specializing in Enterprise Design Sprints, are delighted to announce a collaboration that will accelerate the way companies manage business mapping and organisational change.

For several years, “The Milky Way”, IRM’s renowned enterprise architecture mapping solution, has led the way in business geography visualisation. Now ,The Milky Way map in symbiosis with Enterprise Design gives organisations an alternative starting point from where they can create a helicopter view of their operation – from IT systems and back office networks to strategic direction, company values and customer experience – in a timeframe of just a few days. Read all about it!>>

Riksteatern lämnade gamla verksamhetsmodeller och blev agilt med IRM

Från stuprörsorganisation till tvärfunktionellt och lättrörligt. Anrika Riksteatern anlitade IRM för att utveckla en agil verksamhet. Något som bidragit till bättre långsiktighet och en tydligare gemenskap kring organisationens färdplan.

Läs hela artikeln om uppdraget här

Morgondagens verksamhetsutvecklare har kunden och erbjudandet i fokus

Idag, på den fjärde utbildningsdagen av tolv står det tjänsteutveckling på schemat för våra blivande Certifierade Verksamhetsutvecklare. Lärare är strategen Göran Crafoord och verksamhetsutvecklare Lena Dohrner

I samarbete med Dataföreningen Kompetens levererar vi den högt skattade utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare. Utbildningen sträcker sig över våren med sex utbildningstillfällen om två dagar vardera. Idag är det andra dagen på det andra utbildningstillfället, temat är tjänsteutveckling eller tjänstedesign om man så vill. Tjänstedesign organiserar verksamheten utifrån kundens perspektiv, vilket ökar lojaliteten, stärker ditt varumärke och sänker kostnader. Om du funderar på varför tjänstedesign blivit så viktigt så kan du tänka på att; en missnöjd kund berättar om sin kundupplevelse, i snitt för 11 personer,  medan en nöjd endast berättar det för 3…

Målet med detta ubildningstillfälle är att våra elever ska kunna:

 • utforska kundgrupper och visualisera deras behov.
 • förbättra nyttan och upplevelsen av en befintlig tjänst.
 • utveckla en ny tjänst.

Läs om hela utbildningen Certifierad Verksamhetsutvecklare här. OBS: Nästa utbildningsstart är 2 september 2019. Häng med då!

Detta är vad morgondagens verksamhetsarkitekter lär sig idag

Idag är det tredje utbildningsdagen av totalt tolv för vårens blivande Certifierade Verksamhetsarkitekter.

Ubildningen Certifierad Verksamhetsarkitekt är uppdelad på 6 utbildningstillfällen om 2 dagar vardera utspridda över våren. Dagen idag ägnas helt åt informationsmodellering. Vårat informationsmodellerings-ess Lars Gunnarsson ger deltagarna en stadig grund och utmanande övningar i ämnet. Deltagarna lär sig att identifiera, definiera och strukturera verksamhetsinformation i modellform. Snart kan dom även läsa och analysera informationsmodeller. Poängen för en verksamhetsarkitekt att kunna definiera begrepp, kartlägga och visualisera informationsbehov samt förstå informationsberoenden är bla att kunna:

 • Återanvända kunskap om hur verksamheten fungerar (vilken information som vsh behöver för att kunna fungera och hur den informationen relaterar till varandra)
 • Göra en Systemoberoende analys, verksamhetens information, inte bara systemens information.
 • Grund för informationsklassning (säkerhetsklassning)
 • Möjliggöra snabba konsekvensanalyser inför förändringar i verksamhet och system
 • Underlätta integration
 • ta fram snabbare och bättre kvalitet på kravställning
 • Visualisera strukturer, regler, problem etc.
 • Underlätta kommunikation
 • Underlätta kunskapsspridning och kunskapsskapande

Vill du veta mer om vad utbildningen Certifierad Verksamhetsarkitekt ger? Hör av dig till oss. Eller läs mera här