Detta är vad morgondagens verksamhetsarkitekter lär sig idag

Idag är det tredje utbildningsdagen av totalt tolv för vårens blivande Certifierade Verksamhetsarkitekter.

Ubildningen Certifierad Verksamhetsarkitekt är uppdelad på 6 utbildningstillfällen om 2 dagar vardera utspridda över våren. Dagen idag ägnas helt åt informationsmodellering. Vårat informationsmodellerings-ess Lars Gunnarsson ger deltagarna en stadig grund och utmanande övningar i ämnet. Deltagarna lär sig att identifiera, definiera och strukturera verksamhetsinformation i modellform. Snart kan dom även läsa och analysera informationsmodeller. Poängen för en verksamhetsarkitekt att kunna definiera begrepp, kartlägga och visualisera informationsbehov samt förstå informationsberoenden är bla att kunna:

  • Återanvända kunskap om hur verksamheten fungerar (vilken information som vsh behöver för att kunna fungera och hur den informationen relaterar till varandra)
  • Göra en Systemoberoende analys, verksamhetens information, inte bara systemens information.
  • Grund för informationsklassning (säkerhetsklassning)
  • Möjliggöra snabba konsekvensanalyser inför förändringar i verksamhet och system
  • Underlätta integration
  • ta fram snabbare och bättre kvalitet på kravställning
  • Visualisera strukturer, regler, problem etc.
  • Underlätta kommunikation
  • Underlätta kunskapsspridning och kunskapsskapande

Vill du veta mer om vad utbildningen Certifierad Verksamhetsarkitekt ger? Hör av dig till oss. Eller läs mera här