Riksteatern en agil organisation med hjälp av IRM

Riksteatern lämnade gamla verksamhetsmodeller och blev agilt med IRM

Från stuprörsorganisation till tvärfunktionellt och lättrörligt. Anrika Riksteatern anlitade IRM för att utveckla en agil verksamhet. Något som bidragit till bättre långsiktighet och en tydligare gemenskap kring organisationens färdplan.

Läs hela artikeln om uppdraget här