Creative Morning med fokus på klimat och hållbarhet 18 septemer 2019

Verksamhetsutvecklingens verktyg – en effektiv motor för att driva klimatarbete

Nu snackar vi klimat och hållbar framtid – hela verksamheten ska med på samma tåg!

Välkommen till en Creative Morning med fokus på klimatsmart och hållbar verksamhetsutveckling 18 september 2019.

Vi bjuder in till en samskapande frukostworkshop där vi knyter ihop klimatperspektivet tightare med verksamhetsutveckling. Vi visar hur våra verktyg kan bli en motor för hela verksamhetens klimatarbete. Under workshopen försöker vi räta ut ett par frågetecken; Hur får vi med alla på tåget? Vad kan vi göra för att vårt klimatarbete inte blir något som arbetas med separat från annat förändringsarbete? Morgonen bjuder även på spaningar och insikter inom klimatområdet och verksamhetsutveckling.

Läs mer och anmäl dig här>>