Tips till dig som vill se förändring – bli Certifierad verksamhetsutvecklare

Certifierad verksamhetsutvecklare är en utbildning med upplevelsebaserade övningar som ger effektiv inlärning och direkt förankring av nyförvärvad kunskap. Utbildningen ger dig förmågan att driva utvecklings- och förändringsinitiativ som fokuserar på kund och värdeströmmar. Höstens utbildningstillfälle startar den 3:e september.

Läs om utbildningen här

Certifierad verksamhetsutvecklare tar Lantmäteriets digitaliseringsprojekt till en ny nivå