Informationsmodellering en förutsättning för god informationsarkitektur

Informationsarkitektur är en av våra kärnkompetenser

Informationsmodellering är en grundbult i en informationsarkitektur och i de flesta arbeten som spänner över verksamhets- och it-utveckling, oavsett syfte och sammanhang. Informationsmodellering är helt enkelt en typ av superkraft, som ger full koll på den information verksamheten hanterar och behöver. Det skapar en gemensam förståelse av vad som flödar igenom verksamheten samt språk och data som representerar detta.

I en verksamhet strömmar ofta stora mängder data från många olika källor. Verksamheten är i mångt och mycket hantering av dataströmmar. Just nu befinner vi oss i en teknisk revolution som gör att vi hanterar alltmer data från allt fler källor. Det handlar inte bara om sakernas internet, artificiell intelligens och Big Data, utan även automatisering, integrering och digitalisering i största allmänhet. En informationsmodell är en gemensam karta över data i ett visst sammanhang och hur det ska tolkas, och därmed ett basverktyg för varje datahanterande verksamhet.

På 80-talet började IRM modellera information av en rad olika skäl; till exempel för upphandling, verksamhetsarkitektur, förvaltning och integration av system. På senare tid har behovet av att modellera information ökat för att bygga beslutsstöd och är därför numera en egen verksamhetsgren inom IRM. 

En av IRMs grundare Lennart Lindström har skrivit boken ”Informationsmodellering på IRMs sätt” för alla som vill lära sig informationsmodellera. Första utgåvan började säljas 2010. Sedan dess har boken sålts i flera tusen exemplar som kurslitteratur och till företag.

Läs också: Informationsmodellerarens tre superkrafter

Vi erbjuder en öppen grundkurs i informationsmodellering och flertalet fördjupningskurser som vi företagsanpassar.

Har du frågor om informationsmodellering eller informationsarkitektur så hjälper vi dig gärna!