Frukost med klimatfokus gav insikter och många nya idéer.

Vår Creative Morning med fokus på verksamhetsutveckling och klimatarbete som vi körde 18 september gav inspiration och många bra idéer. Det blev tydligt att det finns mycket vi kan göra för att påverka den negativa utvecklingen med stöd i de verktyg vi har idag.

Problemet många brottas med idag är att hållbarhetsarbetet sker separat från där de operativa förändringarna sker. I de operativa initiativ, där vi verksamhetsutvecklare och verksamhetsarkitekter jobbar med förändring, ligger fokus på effektivisering och att spara pengar. Väldigt få mål handlar om hållbarhet.

Två verksamheter som har erfarenhet från olika vinklar av hållbarhetsområdet är Riksbyggen och Volkswagen. Lina Öien från Riksbyggen och Patrik Lindroth från Volkswagen presenterade hur deras klimatarbete ser ut. Det var två riktig inspirerande case. Riksbyggen blev utsett till det mest hållbara företaget inom fastighetsbranschen 2018.

Under den tillhörande workshopen kom många bra idéer upp för hur vi kan snabba på integrationen mellan hållbarhetsarbetet och det faktiska förändringsarbetet som sker i verksamheten. Här har vi listat några av dem:

  • Vi måste lära oss mer om hållbarhetsfrågorna så att vi kan prata rätt språk med de som jobbar inom hållbarhetsområdet.
  • Nyttja standarder som drivkraft för att få oss på rätt kurs t.ex. ISO 14001.
  • Få in klimatfrågan i våra faktiska styrsystem (t.ex. projektstyrningsmodell, arkitekturmodeller etc.). Här visade Lina från Riksbyggen kortfattat hur de hade gjort. Detta blev för många väldigt intressant. Alla ville höra mer detaljer om hennes arbete.
  • Använd klimatramverk som kan hjälpa oss I kommunikationen med t.ex. ledningen. Markus visade t.ex. TCFD – Taskforce on Climate-related Financial Disclosures.
  • Visualisera klimatavtryck/klimatmål etc med hjälp av, exempelvis en förmågekarta/Vintergata eller effektkarta. Vi har många modeller som vi skulle kunna använda med klimatglasögonen på oss.
  • Jobba med att förklara ”sence of urgency” på vårt företagsspråk.
  • Peppa VD till att hålla en hållbarhetsdag per år för de som jobbar inom företaget (oavsett vilken roll man har)
  • Mät och följ upp CO2-mål.

Stort tack till Lina Öien från Riksbyggen, Markus Ekelund från 2050 och Patrik Lindroth från Volkswagen Finans, för mycket intressanta och inspirerande presentationer.