Lyra är ett system för effektiv fastighetsförvaltning

Lyra gav Svenska Bostäder stenkoll på beställningar och leveranser

Svenska Bostäder kom till oss för att få hjälp att nå målet att vara ett lika bra val för sina kunder som sina leverantörer. Viktiga aspekter var leveranser i tid till kunderna samt avtalstrohet mot leverantörerna.
Vår lösning blev Lyra – ett it-system som består av tre delar; Avtalskatalog, Inköpsmodul och Leverantörsportal. Tillsammans håller de ihop kedjan från tecknat avtal till beställning och leverans från rätt avtalspart. En framgångsfaktor för Lyra är transparensen mellan parterna beställare, leverantör och kund. Alla tre parter vet var i processen en viss beställning befinner sig, därav kom namnet Lyra – tappa inga bollar, fånga en lyra! De effekter Lyra givit hos vår kund är bl a kraftigt ökat antal leveranser i tid, mycket färre antal avtalsavvikelser och minskad andel osynliga beställningar, sådana som skett muntligen eller via mail.

Några ord från olika aktörer

Inköparen:
”Jag har stenkoll på hur vi nyttjar våra avtal och jag vet precis hur bra leverantörerna lever upp till våra avtalade leveranstider.”
Beställaren:
”Det är lätt att beställa från rätt leverantör”
”Jag ser var beställningen är i leveransprocessen”
Leverantören:
”Jag använder den dagligen, och älskar den! Utan någon som helst tvekan om att er portal är den bästa vi använt, någonsin. Smidig, full kontroll samt extremt lättarbetad portal har gjort att vi har 100% utförda beställningar i tid. Att man kan kontakta beställare direkt i portalen ger oss enorm trygghet och förenklar vårt arbete enormt.”
Kunden:
”Jag får statusuppdateringar kring min beställning så att jag vet vad som händer”
Riksrevisionen:
”Ingen annan har sån koll som ni!”
Vill ni också få koll på era leveranser och inköp? Kolla här:

Lyra skapar effektivare förvaltning och nöjdare hyresgäster