Vad gör en verksamhetsarkitekt?

Vad är verksamhetsarkitektur?

För att kunna förklara vad en verksamhetsarkitekt gör behöver vi först klargöra vad verksamhetsarkitektur är.
Med verksamhetsarkitektur avses verksamhetens struktur, alla delar och hur de interagerar, samt gränsytorna mot omgivningen; kunder, leverantörer, partner mm. Verksamhetsarkitekturen beskriver vilka förutsättningar som finns i verksamheten, vilka förmågor verksamheten har, hur verksamhetens processer ser ut samt vilka informationsresurser och IT-stöd som hanteras i verksamheten. Med en väl dokumenterad arkitektur har vi en gemensam bild av verksamheten och en bra grund för beslutsfattande och effektivisering av verksamheten.

Varför verksamhetsarkitektur?

Syftet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutveckling, åstadkomma hög informationskvalitet samt att se till att rätt system stödjer verksamheten.

Verksamhetsarkitektens uppgift

Verksamhetsarkitektens uppgift är att synliggöra och beskriva strukturen så som den ser ut, de värdeströmmar som finns, att visualisera målbilder och alternativa scenarios samt att ta fram en plan för hur vi ska kunna nå det önskade läget. I den nödvändiga, ständigt pågående, verksamhetsutvecklingen är verksamhetsarkitektens roll central för en innovativ och lättrörlig organisation. Verksamhetsarkitekten knyter ihop olika initiativ till verksamhetsutveckling och IT-satsningar i den riktning som verksamheten strävar.

Verksamhetsarkitektens verktyg

Verktygen verksamhetsarkitekten använder för att skapa bilden av verksamhetens delar och inbördes samband, är ofta olika typer av modeller. Det kan exempelvis vara processmodeller, informationsmodeller, förmågekartor, organisationsscheman eller systemkartor. Modellerna visar verksamheten utifrån olika perspektiv.

Vintergatan

IRM har arbetat fram en modell som vi kallar Vintergatan. Vintergatan är ett exempel på en förmågekarta som rymmer alla olika verksamhetsperspektiv i en och samma karta. Med kartan som underlag gör verksamhetsarkitekten en mängd olika analyser för att kunna se effekterna av olika typer av scenarios.

Utbildning

IRM har utbildat verksamhetsarkitekter sedan 1989. Tillsammans med DF Kompetens levererar vi utbildningen Certifierad Verksamhetsarkitekt. Sveriges största utbildning inom området.

Boktips

Vintergatan – din verksamhetskarta av Cecilia Nordén Visualising

Enterprise Design Patterns av Wolfgang Goebl, Milan Guenther, Annka Klyver och Bard Papegaaij

Verksamhetsarkitekter – vad gör dom egentligen?

Nu har du chansen. Är du intresserad av verksamhetsarkitektur och vad det innebär att utbilda sig till verksamhetsarkitekt? På fredag 27 november presenterar verksamhetsarkitekten Lars Thomasson utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt tillsammans med Johan Aulin, tidigare elev som idag arbetar som verksamhetsarkitekt på Läkemedelsverket.

Utöver presentationen av utbildningen får du även ta del av elevens perspektiv med svar på frågor såsom; Hur är det att gå denna utbildning? Vad krävs av mig som elev? Vad händer efter jag gått utbildningen? Hur möter jag min organisation med alla mina nya kunskaper och verktyg?

Certifierad verksamhetsarkitekt är Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter. Lars Thomasson, som till vardags arbetar som verksamhetsarkitekt och konsult från IRM, är utbildningens huvudlärare. Liksom alla utbildningens lärare och gästföreläsare tar han med sig sina erfarenheter och insikter från uppdrag in i utbildningen. Det gör Certifierad verksamhetsarkitekt till ständigt aktuell och relevant för dagens företag och organisationer. IRM levererar sina utbildningar i samarbete med Dataföreningen Kompetens. 

Webbinariet startar kl 8.30 och pågår till kl. 10.00, inklusive frågestund. Anmäl dig här.

Lars Thomasson, IRM verksamhetsarkitekt och konsult