Digitaliseringen måste få en central roll i klimatpolitiken

IRM är medlemmar i föreningen och branschorganisationen Digitaliseringskonsulterna. Under våren har Digitaliseringskonsulterna utvärderat hur de uppmaningar som vi överlämnade till regeringen i mars 2019 har mottagits av politiken, och skrivit en debattartikel som publicerats i Computer Sweden. Digitaliseringskonsulterna ger tre konkreta förslag till regeringen.

Det finns risk för att Sverige missar möjligheter till snabba och radikala utsläppsminskningar som ökad digitalisering kan möjliggöra. De övergripande målen i Sveriges digitaliseringspolitik är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Trots det saknas många av dessa möjligheter i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Detsamma gäller omvänt där digitaliseringspolitiken skulle kunna ha större klimatambitioner än idag.

IRM är medlem i föreningen och branschorganisationen Digitaliseringskonsulterna. Under våren har Digitaliseringskonsulterna utvärderat hur de uppmaningar som vi överlämnade till regeringen i mars 2019 har mottagits av politiken.

I samband med utvärderingsresultatet presenterades publicerade Computer Sweden en debattartikel som signerats av Digitaliseringskonsulternas styrelse. Läs den här. 

Digitaliseringskonsulternas medlemmar förenas i ambitionen att hjälpa samhället att se och använda digitaliseringens möjligheter. Vi jobbar aktivt för att stötta politiken, näringslivet och offentlig sektor i att förstå hur vårt land, genom digitalisering och innovation snabbt kan transformeras till fossilfritt välfärdssamhälle och med ökad konkurrenskraft och tillväxt som resultat. Vi vill också stötta våra kunder i strävan att bidra till ett mer hållbart samhälle med inspiration, verktyg och rekommendationer.

Gör som oss – bli medlem!

Som medlem får du möjlighet att:

  • Utveckla er roll som lösningsaktörer i omställningen till ett fossilfritt samhälle.
  • Synliggöra er kompetens genom att bidra i strategiska processer och initiativ där Digitaliseringskonsulterna är inbjudna att delta.
  • Stärka er kompetens inom digitalisering, innovation och klimat.
  • Ta del av gemensamma satsningar och initiativ arrangerade av Digitaliseringskonsulterna.
  • Ta del av kundnära dialoger med andra branscher om deras förändrade behov av digitalisering i relation till klimatomställningen.
  • Påverka Digitaliseringskonsulternas fortsatta arbete genom engagemang i en arbetsgrupp
  • Accelerera det egna hållbarhetsarbetet genom kunskapsdelning och nätverkande.
  • Utveckla ert eget värde-erbjudande kopplat till digital transformation, innovation och klimat.
  • Få insyn i och möjlighet att påverka framtida politiska beslut som påverkar vår bransch.
  • Använda gemensamt framtagna debattartiklar, pressmeddelanden etc i ert eget kommunikationsarbete.

Anslut er här