Tobias Nyberg ny vd för IRM Design

Det är inte ofta, men nu har det hänt. Ett av IRM:s dotterbolag har rekryterat en ny vd. Vid årsskiftet tillträdde Tobias Nyberg som vd för IRM:s dotterbolag IRM Design. Han tar över rollen från Annelie Wiberg som haft den i drygt 13 år. 

”Jag lämnar över vd-rollen med varm hand till Tobias. Han har djup branschkunskap och lång erfarenhet av att skapa framgångsrika it-utvecklingsteam. Vd-bytet innebär inte att jag lämnar IRM. Jag har varit vd under lång tid, det har varit spännande och utvecklande, men nu känner jag att jag får mer energi i rollen som verksamhetskonsult så jag kommer fokusera på våra kunder 100%,” säger Annelie Wiberg.

IRM:s bolag ägs av medarbetarna och drivs av stort medarbetarengagemang. Inför rekryteringen av ny vd tog IRM Designs medarbetare fram en lista på förväntningar. Stor vikt lades vid förståelse för it-konsultens utmaningar och sälj samt förmågan att utveckla framgångsrika team. Tobias Nybergs person och bakgrund matchade förväntningarna perfekt.

Det är IRM Designs värderingar, medarbetarstyrning och potential som inspirerat mig att kliva på. Med passion för ledarskap och verksamhetsutveckling känner jag stor inspiration att göra utvecklingsresan tillsammans med bolaget. Att arbeta i utvecklingsteam och inhouse produktutveckling ger oss väldigt bra momentum och förutsättningar att utvecklas vidare. 

Jag har sett ett av leveransteamen ute på uppdrag och det var synligt vilken skillnad i kundnytta ett välutvecklat team kan åstadkomma. Tidigt slogs jag av en kultur präglad av stor prestigelöshet och vilja att hjälpa kollegor för att lösa det som kommer i teamets väg. Ovanpå detta vilar tung kompetens hos seniora utvecklare  som levererar genom hela kedjan, från kvalificerad informationsmodellering till systemarkitektur, systemutveckling och förvaltning. 

Nu blickar vi framåt och vi vill gärna lyfta fram vikten av krav, UX design- och prototyping inom utvecklingsteam. Vi är nyfikna på nya kollegor inom teamets alla förmågor,” säger Tobias Nyberg.

Det syns inte ofta utåt och det känns inte så mycket på insidan heller, men IRM består av 5 olika bolag: Moderbolaget IRM AB administrerar de levererande dotterbolagen IRM Consult AB, IRM Design AB, IRM Information Architecture AB och IRM Solution AB. IRM Design gör IRM:s kunder framgångsrika genom it-nära verksamhetsutveckling och bidrar med hållbara it-lösningar. IRM Design står idag bakom en bra bit över 100 kundanpassade system.