Affärsmodell och innovation

Praktisk kurs i strategisk utveckling av affärsmodeller. Att designa en affärsmodell handlar om att skapa, leverera och tillvarata kundnytta.  Under två dagar lär du dig analysera, beskriva, innovera och designa affärsmodeller med verktyget Business Model Canvas. Det är avgörande att kontinuerligt analysera hur din affärsmodell ser ut i framtiden; om fem eller tio år …eller om sex månader. Hur behåller du din position på marknaden? Vill du avancera?

Vi lär dig behärska ett systematiskt och visuellt affärsmodelleringsverktyg med fokus på strategiskt värdeskapande och innovation. Kursen är ”hands-on” och övningarna är ”på riktigt” där vi hjälper nya tillväxtbolag att ta sitt nästa utvecklingskliv. Därmed får du möjlighet att direkt testa dina nya kunskaper i verkligheten. För att analysera, beskriva och designa affärsmodeller använder vi Business Model Canvas, som är ett strategiskt verktyg skapat av Alexander Osterwalder.

Kursen lär dig:

 • Beskriva och analysera befintliga affärsmodeller
 • Identifiera omvärldstrender i samhälle och bransch
 • Utmana omodern affärslogik och designa morgondagens företag
 • En effektiv metod för att ifrågasätta värderbjudanden och för att utforska nya kundsegment
 • Hantera kreativa verktyg och processer för ökad innovationskraft
 • Skapa drivkraft i din organisation till att förverkliga nya affärsmodeller
 • Implementera affärsmodellen i affärsplan, strategiska mål och affärsprocesser

Kursupplägg

Kursen omfattar två dagar och är indelad i tre steg: analys, innovation och implementation av affärsmodeller. För att analysera, beskriva och designa affärsmodeller använder vi Business Model Canvas av Alexander Osterwalder. Boken Business Model Generation ingår i kurslitteraturen.

För vem?

Denna kurs är för dig som söker efter nya affärsmodeller att förverkliga i din organisation. Kanske är din roll någon av dessa:

 • Företag- och verksamhetsledare
 • Strateg
 • Entreprenör
 • Chef
 • Affärsutvecklare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Marknadsförare
 • Verksamhetsarkitekt

Praktisk information

Denna kurs levereras både i öppen regi och företagsinternt i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern kurs. Uppgifterna nedan gäller den öppna kursen.

Kurstillfällen:
När det passar er.
Kontakta oss vid intresse.

Plats: Enligt överenskommelse.

Pris: Begär offert.

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Lärare

Torbjörn Olsson är konsult inom affärsutveckling, förändringsledning och verksamhetsanalys med fokus på uppdrag inom strategi, program- och projektledning, organisationsutveckling samt mentorskap och ledarutveckling. Han har arbetat med projekt inom privat verksamhet samt har en omfattande internationell erfarenhet från Europa, Asien och Nordamerika.