Vi tar er från prat till resultat. Utifrån lång erfarenhet av strategisk affärsutveckling både  nationellt och internationellt ger vi er förmågan att ta fram hållbara affärsmodeller.

  • Know-How

    Verktygslåda för affärsarkitekter

    Affärsutveckling Verktyg för affärsutvecklare

Kunskap

Vi erbjuder företagsinterna snabbkurser i bl a Value Experience Design och Value Proposition Design.
Se vårt kursutbud.

Kontakta mig!

Har du frågor om affärsutveckling?
Behöver ni en affärsarkitekt eller stöd i ert arbete med att utveckla era affärsmodeller?
Kontakta mig på mail: henrik.friberg(at)irm.se
eller på telefon: 08-585 011 00

Fler perspektiv