Inlägg av Peter Tallungs

Strategimönster för informationsarkitekter – del 5: Den storskaliga strukturen

När vi modellerar företeelserna i en verksamhet, behöver vi finna en övergripande struktur. På så sätt blir helheten mer begriplig och hanterbar. När man tar fram en informationsmodell finns alltid risken att man beskriver alla detaljer utan att lyckas fånga en sammanhängande helhet. Vad vi behöver är att finna någon slags övergripande struktur för modellen. […]

Strategimönster för informationsarkitekter – del 4: Destillering av kunskap

Destillering är processen för att separera essensen från en blandning, och få den i en form som gör den mer värdefull och användbar. Informationsmodellering kan vi se som destillering av kunskap. Kunskap om de företeelser som verksamheten hanterar och hur de hanteras. Men vi kan behöva destillera vidare, ytterligare lyfta fram det som är viktigast […]

Strategimönster för informationsarkitekter – del 2: Bevarande av konsistens

Hur kan vi hantera att olika delar av vår verksamhet har olika informationsmodeller som behöver samverka? Och ändå att varje modell bevarar sin konsistens, det vill säga inte rymmer motsägelser. Peter Tallungs presenterar ett antal mönster för detta. Följande strategimönster har sina ursprung i Eric Evans bok Domain Driven Design, som egentligen handlar om hur […]

Strategimönster för informationsarkitekter – del 1: Introduktion

Föregående artikel (Den omöjliga drömmen om den allomspännande informationsmodellen) handlade om att vi i en större verksamhet inte kan komma ifrån att olika delar av verksamheten har olika modeller som lever sina egna liv, mer eller mindre. Som informationsarkitekter måste vi därmed hantera att vi har olika modeller som ofta säger olika saker. Denna artikel […]

Den omöjliga drömmen om den allomspännande informationsmodellen

Det är vanligt att stora organisationer startar ambitiösa modelleringssatsningar, med målet att skapa en informationsmodell som spänner över hela verksamheten och integrerar alla upptänkliga behov de olika delarna av verksamheten kan ha. Men det är ingen bra idé! Det är inte genomförbart att uppnå och kontinuerligt bevara total enighet över en större domän. Denna artikel […]

Hur långt ska man generalisera?

En fråga som hela tiden är närvarande när man informationsmodellerar är följande; Hur kan jag hitta den rätta balansen så modellen varken blir för generell eller för specifik? Informationsmodellering är ingen exakt vetenskap utan ett hantverk. Det handlar om intuition, det vill säga sådant som vi vet men inte vet exakt hur vi kan veta. […]

Modellmönster: Temporala mönster

Hur kan vi hantera tidsuppgifter i våra informationsmodeller? Det är en av de vanligaste utmaningarna, och kan samtidigt vara det stökigaste man har att göra med, som modellerare. Välkommen in i världen av temporala mönster! Det handlar om hur vi kan organisera informationen så att man kan ställa frågor på ett enkelt sätt, utan att […]