Inlägg av Peter Tallungs

Informationsarkitekturens mörka materia; all den information som inte finns i databaser

En stor mängd av den information som hanteras i en organisation finns inte strukturerad i tabeller, databaser eller liknande. Oftast är det frågan om text men kan också vara bild, ljud, video eller kombinationer av format. Det vill säga allt sådant som brukar kallas ”ostrukturerad” information. Hur kan vi identifiera och hantera detta?  Informationsarkitekturens mörka […]

Informationsmodellering: Integrera text och grafik

En modell – informationsmodell eller annan modell – är inte komplett förrän den är gestaltad i både grafik och text. Och vi bör sträva efter att integrera texten och grafiken så långt det är möjligt. Det vanliga är att en informationsmodell endast görs som ett ER-diagram. Så vanligt att många till och med sätter likhetstecken […]

Maximera innehållet – men snåla med bläcket!

Om vi ska göra riktigt bra modelldiagram bör vi behärska uttrycksmedlen. Grundläggande är hur vi dimensionerar linjer, typsnitt och färger.  Den kände amerikanske grafikern och statistikern Edward Tufte har skrivit en serie böcker om hur man använder grafik för att förmedla data, information och kunskap. Han förespråkar en minimalism i uttrycket. Edward Tuftes idé om maximal […]

Informationsmodellering: Om verksamhetsregler

Verksamhetsregler har sin naturliga plats i informationsmodellen. Då beskriver man inte bara allt det som verksamheten hanterar utan också vilka regler som gäller för detta. På det sättet fångar man hela den operativa verksamhetslogiken. Verksamhetsregler har sin naturliga plats i informationsmodellen. Då beskriver man inte bara allt det som verksamheten hanterar utan också vilka regler […]

Informationsmodellering: Om namngivning

Hur ska vi namnge alla de element i en informationsmodell som representerar verksamhetsbegrepp? När vi tar fram en informationsmodell för en verksamhet eller en tjänst behöver vi besluta om namn för många olika saker. Det är inte bara entiteter, attribut och relationer som ska han namn utan också de specifika attributvärdena i det fall de […]

Vad är en bra definition?

Skriva definitioner är en viktig del av vårt arbete när vi informationsmodellerar. Men det finns olika slags definitioner, och alla är inte lika bra. Vad vi ska söka efter när vi letar efter en bra definition? Och vad är en bra definition egentligen? Nominell definition och riktig definition När man försöker hitta en definition så […]

Det viktigaste du gör som informationsarkitekt: Arbetet med verksamhetens begrepp och språk

Informationsmodellering handlar inte bara om data och information, utan också om att analysera, beskriva och normera verksamhetens begrepp och språk. Den viktigaste uppgiften vi har som informationsarkitekter, enligt mig. Ändå är det sällan eller aldrig den uppgiften beskrivs i litteraturen om informationsmodellering eller Data management. Vikten av begrepp och språk. Malcolm B. Chisholm är den […]

Om begreppsmodellering

Begreppsmodellering är något man kan ta till för att få ordning på termer och begrepp inom ett område. En begreppsmodell är i sin grund något annat än en informationsmodell. Det finns dock samband, och i praktiken delvis överlappande syfte med dessa två typer av modeller. I denna artikel visar jag vad en begreppsmodell kan vara. […]