Gör ni rätt saker? Eller är det hög tid att uppdatera era förhållnings- och arbetssätt? Med verktyg för att införa hypotesdriven utveckling, agilt ledarskap och att skapa kollektiv intelligens är IRM er guide och stöttepelare längs vägen till läget där ni vill vara, där ni vet att ni gör rätt saker.

Träning i Business Agility

Vi skiljer på träning och utbildning. I våra träningar ligger fokus på att göra, kompletterat av kortare teoripass.

Kontakta oss!

Har du frågor kring Business Agility?
Behöver ni stöd i er verksamhetsutveckling?
Kontakta oss på mail: info(at)irm.se
eller på telefon: 08-585 011 00

Fler perspektiv