Spela en avgörande roll – utbilda dig till verksamhetsarkitekt

Vill du spela en avgörande roll? Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig förmågan och självförtroendet att driva arkitekturarbetet i din organisation med komplett verktygslåda. Du får strategier för hur du gör verksamhetsarkitekturen relevant för hela organisationen samt verktyg för att bygga vägen mot framgångsrik förändring.

Verksamhetsarkitekten – en möjliggörare

Målet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutveckling, åstadkomma hög informationskvalitet samt att se till att rätt system stödjer verksamheten. När det målet är uppnått når vi också ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav. Verksamhetsarkitektens roll är därmed central för en innovativ och lättrörlig organisation. 

Välj Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter

Tillsammans med Dataföreningen Kompetens har vi genom åren certifierat en bra bit över 1000 verksamhetsarkitekter. En framgångsfaktor för utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt är föreläsarnas erfarenheter inom olika branscher. De är alla aktiva i sina respektive roller i olika bolag och organisationer. Det ger dem insikt i, och stor förståelse för aktuella utmaningar och olika förutsättningar, både inom privat och offentlig sektor.

 Under utbildningens 12 dagar, fördelade på 6 utbildningstillfällen, får du se verksamhetsarkitektur utifrån flera olika perspektiv. Du får strategier för hur du gör verksamhetsarkitekturen relevant för hela organisationen samt verktyg för att bygga vägen mot framgångsrik förändring. Du lär dig skapa samsyn och kollektiv intelligens samt visualisera och kommunicera komplexitet utan att tappa relevant information i trubbiga förenklingar. Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig förmågan att driva arkitekturarbete med självförtroende och kompetens i din verksamhet med komplett verktygslåda.

”Denna kurs är av yttersta kvalitet och är en otroligt viktig pusselbit för företag som vill skapa en effektiv organisation och bedriva intelligent digitalisering i en tid av snabba förändringar. Ett måste för seriösa bolag och myndigheter. Verksamhetsutveckling som område behöver dessa verktyg för att vara effektiv och bestående. Styrkan i utbildningen är att man får en helhet och ser en tydlig röd tråd hur allt hänger ihop.” 

Samuel Forsberg, CGI Certifierad verksamhetsarkitekt hösten 2020 

För vem?

Certifierad verksamhetsarkitekt riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, har trögrörliga systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (exempelvis flera kundregister, flera leverantörsregister etc.) eller allmänt dålig kvalitet på lagrad information.

Certifierad verksamhetsarkitekt riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:

  • CIO
  • IT-arkitekt
  • Processutvecklare
  • Projektledare
  • Strategiansvarig
  • Verksamhetsutvecklare

”Känner att jag redan innan kursen var slut börjat göra saker på ett annat sätt, tänka på annat sätt, se saker på nytt sätt – en personlig utvecklingsresa!”

Elevcitat från utvärderingen av Certifierad verksamhetsarkitekt hösten 2020.

Denna utbildning är inte bara ett knippe verktyg som du lär dig hantera. Den är också, för många av deltagarna, en personlig utvecklingsresa. Vi levererar våra utbildningar i samarbete med Dataföreningen KompetensLäs mer och boka din plats här.

Läs mer

Funderar du på vad rollen verksamhetsarkitekt innebär? Läs också vår artikel Vad gör en verksamhetsarkitekt.

Missade du webbinariet?

Lars Thomasson är verksamhetsarkitekt och ansvarig för utbildning Certifierad verksamhetsarkitekt presenterade utbildningen på ett webbinarium hos Dataföreningen kompetens.

Nyutexaminerade verksamhetsarkitekter får med sig unika erfarenheter, kunskap och skapar nya nätverk

Certifierad verksamhetsarkitekt utbildningsomgång 60 är i mål efter en vår som inte liknar någon annan.
Elever och lärare blev tvungna att mitt i terminen ställa om till digital undervisning. Plötsligt fick alla inblandade ta till sig ny teknik och nya samarbetsformer. Tillsammans lärde vi oss snabbt hur vi kan köra workshops och grupparbeten på distans. Trots omställningen har alla lyckats hålla engagemanget uppe och fokus på utbildningens uppgifter och mål. Det blev uppenbart när tentorna rättades – alla blev godkända!

Tillsammans med utbildningsledarna Annika Klyver och Lars Thomasson vill vi säga stort grattis till hela vårat jubileumsgäng och era väl förtjänta certifikat!

Utöver certifikatet, ny kunskap och nya verktyg såg vi nya nätverk skapas. Trots avstånden mellan elever och lärare växte en stark teamkänsla fram. Det är en av de saker som inte står på schemat, men som många ser som en enormt stor behållning av utbildningen – alla nya kontakter och nätverk som fortlever långt efter utbildningen är avslutad.

För er som kanske funderar på att gå – här är några spontana svar, från vårens elever, på frågan ”Vad tar du med dig från utbildningen? ”

”Mycket ny kunskap, mycket bra verktyg och självförtroende att vi faktiskt är på rätt spår i sättet att arbeta.”

”Vidgade vyer, massor med ny kunskap och sist men inte minst otroligt duktiga föreläsare.”

-”Relevant och uppdaterat innehåll. Kompetenta och erfarna lärare. Engagerade deltagare. Proffsiga medarbetare på IRM”

-”Alla moment i kursen har bidragit till förståelse för den viktiga roll som verksamhetsarkitektur har för en verksamhet.”

”Förmågeperspektiv, vintergatan som ankarmodell. Egen strategi. Olika digitala verktyg – Miro. Otrolig kompetens hos IRM föreläsare. Tack!”

”Mycket bra samtal och erfarenhetsutbyte. Vintergatan kommer absolut användas i flera former framöver.”

Vi kör nästa utbildningsomgång i höst. Start 2 september! Läs om utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt här.

En kort presentation av utbildningens sex block

IRM JOINS FORCES WITH EDA to provide fastest-ever ”Milky Way” mapping solution

IRM and EDA (Enterprise Design Associates) a unique network of global experts, consultants and practitioners specializing in Enterprise Design Sprints, are delighted to announce a collaboration that will accelerate the way companies manage business mapping and organisational change.

For several years, “The Milky Way”, IRM’s renowned enterprise architecture mapping solution, has led the way in business geography visualisation. Now ,The Milky Way map in symbiosis with Enterprise Design gives organisations an alternative starting point from where they can create a helicopter view of their operation – from IT systems and back office networks to strategic direction, company values and customer experience – in a timeframe of just a few days.

Since being introduced by GV, Design Sprints have become a hot technique for accelerating the design of better products and services. But how to use them for enterprise-level innovation and transformation, from incremental progress to disruptive shifts? Combined with a Milky Way enterprise map, a Design Sprint unleashes collective creativity and intelligence for seeing, visioning, strategizing, exploring, probing, prototyping, validating, building, and ultimately designing change at scale.

At the end of 2018, IRM and EDA began a partnership to bring their distinct areas of business architecture expertise together. In September, they ran a trial training course involving eight participants from a variety of business development, marketing and consultancy backgrounds to explore ways of utilising EDA’s Design Sprints in the creation of Milky Way maps.

”The training helped me pinpoint the key changes that Enterprise Design Sprints bring to the GV approach: mapping includes business capabilities and processes, ideation has less of a ’game-changer’ role, validation involves system dependencies not just desirability by the user… All in the ambition to design change that can actually be delivered.” — Nicolas Enjalbert, Design Director, NUMA Paris

Following the success of this workshop, in December, IRM and EDA brought on board their first live client with the goal of taking off from a different starting point and helping them cut the production time for a Milky Way map from a number of weeks to just a few days, using Design Sprint techniques honed by EDA.

The partners have now launched a training platform and are running workshops and seminars over the coming months to bring the concept to wider audiences.

By combining their expertise and commitment to innovation, IRM and EDA have made it possible for any organisation to benefit from efficient business architecture mapping.

In the past, Enterprise Design Sprints have been used mainly by start-ups and agile organisations – while detailed Milky Way-style visualisations have been the domain of large multinationals with complex requirements and diverse systems. Now companies of all sizes in any industry can see a holistic view of their organisation mapped out in front of them almost straight away.

“A year ago, we would never have thought it possible to produce our Milky Way maps so fast and with so much accuracy,” said Annika Klyver, Enterprise Architect at IRM and founder of the Milky Way. “Often our maps are the result of weeks of consultancy and deeply technical analysis of back office considerations. By harnessing the Enterprise Design Sprint model, we can produce a visualization almost immediately and work backwards – which is extremely valuable for clients.”

”We have always known that to decide where to go next, people need to see the way forward clearly,” said Milan Guenther, founder and managing partner at EDA. “Using a Milky Way map throughout the accelerated process of an Enterprise Design Sprint turns a fuzzy, ill-defined problem space into a shared visual map. This enables a mixed team to rapidly explore and think together, making it much easier to make the leap from big ideas to concrete solutions – and visually express the future of any enterprise”.

About IRM’s Milky Way

The Milky Way is a solution that ties together all other enterprise architecture models, and makes them easy for everyone within an organisation to understand. It simplifies the part of the enterprise architecture model which is visible to the organisation and helps demonstrate the consequences changes in work procedures might have on other parts of the business.

IRM have produced a book – The Milky Way – Map, Navigate and Accelerate Change – available to buy here.

About Enterprise Design Associates

Behind any successful product or service, there is an enterprise designed to deliver. Enterprise Design Associates helps organisations of all shapes and sizes to innovate and transform, relying on a global network of enterprise designers, entrepreneurs and leaders. Engagements include enterprise design work with Toyota, SAP, Google, Boeing, OECD, the UN and many scaling startups. Founded in 2009, the team published the book Intersection introducing the Enterprise Design Framework and case studies, and runs the annual Intersection conference in Europe (talk videos available here).