Certifierad informationsarkitekt

Utbildningen Certifierad informationsarkitekt ger dig verktyg för att beskriva och analysera verksamhetens informationsresurs samt kompetensen och metoderna för att utforma en informationshantering som är effektiv idag och flexibelt kan hantera framtida förändringar.

Vår värld är idag till stor del digitaliserad och allt fler verksamheter inser att förståelig, kvalitativ och tillgänglig information är nyckeln till både en effektiv verksamhet och att kunna agera snabbt på nya affärsmöjligheter. Ändå är information något som ofta inte hanteras som den kritiska resurs den är. Informationsarkitekten spelar därför en allt viktigare roll för att göra informationen tillgänglig och användbar för de behov verksamheten har idag och framåt.

Kursen ger dig möjlighet att fördjupa dig i och träna i informationsmodellering, informationanalys och informationsdesign – det som informationsarkitekten till stora delar jobbar med. Vi berör även ämnen som ligger i utkanten av informationsarkitektens fokus men som ställer krav på tillgänglig och kvalitativ information.

Du får teori blandat med mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Utbildningen ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Syfte

Som Certifierad informationsarkitekt bidrar du till att skapa strukturerad och kvalitativ information. En förutsättning för en modern datadriven verksamhet. Utbildningen syftar därför till att du ska:

 • Förstå vilken information verksamheten har och vad den representerar.
 • Förstå vilka informationsberoenden som finns och hur informationen hanteras idag samt hur man vill hantera den framöver.
 • Kunna kommunicera insikter till olika målgrupper inom och utanför den egna verksamheten.

Utbildningen ger dig

Ökad kunskap i att kartlägga och analysera informationsstrukturer och informationsberoenden.

Ökad kunskap i att designa informationsstrukturer och informationsberoenden för en hållbar och förändringsbar verksamhet.

Förståelse för vilka krav som ställs på verksamhetens informationshantering utifrån nya ökande krav på digitalisering, autmatisering och regelefterlevnad.

Vem borde gå?

Certifierad informationsarkitekt riktar sig till dig som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera sin informationsresurs på ett effektivt sätt. Kanske är du verksam som något av följande:

 • Informationsarkitekt
 • Informationsmodellerare
 • Enterprise-arkitekt eller Verksamhetsarkitekt
 • It-arkitekt
 • Data scientist
 • Business intelligence-arkitekt
 • Data steward
 • Business analyst eller Kravhanterare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Systemutvecklare

Förkunskaper

Det krävs inga specifika förkunskaper, endast en nyfikenhet och ett intresse för området.

Praktisk information

Vi levererar denna utbildning både i öppen regi och skräddarsydd för ditt företag i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern utbildning. Uppgifterna nedan gäller den öppna utbildningen.

Kursdatum: start 16 november 2022

Plats: Stockholm

Pris: 94 500 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Lärare

Mathias Lindkvist, IRM, informationsarkitekt och konsult. Mathias har lång erfarenhet av företagsövergripande informationsarkitekturfrågor. Han har även stor erfarenhet av kravställning och informationsmodellering i systemutveckling, integration och Data-Warehouse projekt. Han brinner för att analysera, visualisera och kommunicera ett företags informationsbehov för att i slutändan effektivisera den totala informationsförsörjningen.

Pia-Lina Andersson, IRM, informationsarkitekt med stor teknisk förståelse och som kan översätta affärskrav i tekniska termer till en användarvänlig lösning.  Hennes erfarenhet av data och informationsanalys sträcker sig från verksamhetskunskap till värdeskapande BI-lösningar för beslutsstöd, rapportering och analys, via praktiskt arbete som redovisningsekonom, controller, datamodellerare och hantering av master- och metadata, integrering och säkerhet.

Lars Gunnarsson, IRM, är informationsarkitekt och konsult. Han har många års erfarenhet av arbete med informationsmodellering i syfte att skapa förståelse och struktur kring verksamheters informationsbehov, både kopplat till verksamhetsutveckling och till kravställning. Lars har en bakgrund inom krav- och testledning.