Certifierad Verksamhetsarkitekt

Sveriges största utbildning av verksamhetsarkitekter

Vår utbildning Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig kompetensen att skapa ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav.

Verksamhetsarkitektens roll är central för en innovativ och lättrörlig organisation. Att arbeta med verksamhetarkitektur är att arbeta med helheten – att knyta ihop olika verksamhetsutvecklingsinitiativ och it-satsningar i den riktning som verksamheten strävar. 

Målet med verksamhetsarkitektur är att möjliggöra en snabb och enkel verksamhetsutveckling, åstadkomma hög informationskvalitet samt att se till att rätt system stödjer verksamheten. När det målet är uppnått når vi också ett tillstånd där verksamheten snabbt kan svara mot nya omvärldskrav. Utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt lär dig att förstå och arbeta med flera olika perspektiv; kundens, interna strukturer, produkter och tjänster, samt att förmedla sina insikter till övriga organisationen. Du får metoder och verktyg för att stödja verksamhetens förändringsprocess och göra den mer lättrörlig

”Jag kommer att ha direkt nytta av mina nya kunskaper när jag nu tar en ny anställning som Business Architect. Kommer ingå i ett nyskapat team och i hur vi kommer att jobba ser jag att jag har mycket input till nu.”

Verksamhetsarkitekt – en avgörande roll

Certifierad verksamhetsarkitekt är en utbildning som ger dig förmågan att spela en avgörande roll i din verksamhets förändringsarbete. När affärsutvecklare, IT-folk och företagsledning springer åt olika håll samtidigt som verksamheten måste ta hand om de löpande akuta behoven – det är då man behöver  en verksamhetsarkitekt. IT ska stödja utvecklingen av affärskritiska processer, vilket kräver en välordnad arkitektur, som säkerställer hög informationskvalitet. Följdaktligen även att man anskaffar rätt informationssystem. För att ställa rätt krav på informationstekniken är företagets processer och informationsmodeller ett av verksamhetsarkitektens viktigaste verktyg.

Teori och verklighet varvat med övning

Utbildningen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med upplevelsebaserad inlärning. Du får mycket övning samt tillfälle att reflektera över konkreta exempel och ta lärdom av praktisk erfarenhet från verkliga case. Vår utbildning Certifierad verksamhetsarkitekt ger dig förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Längs utbildningens gång följer ett antal grundprinciper. Det handlar i grunden om att ta sig an komplexa problem och att stödja lärande inom och utanför verksamheten.

Innehåll

Certifierad verksamhetsarkitekt omfattar affärs-, informations-, process- och förmågemodellering (Vintergatan), samt flera olika analysverktyg för att kunna visa på hur de olika delarna i verksamheten påverkar varandra.

Innehållet sträcker sig över områden:

 1. Verksamhetsarkitektens verktygslåda
 2. Hur verksamhetsarkitekten stödjer förändringsprocessen och gör den mer lättrörlig
 3. Arkitekturförmågan som bygger på utforskande och kontinuitet

Efter avslutad utbildning har du:

 • redskap och kunskaper som gör att du kan fungera som ”kittet” mellan olika verksamhetsområden och parter, i och utanför din verksamhet.
 • verktyg för att ta dig an komplexa problem.
 • verktyg för att bygga upp kunskap om din verksamhet, för din verksamhet.
 • förståelse för den kommunikation och förankring som krävs för att nå ut med ditt arkitekturbudskap.
 • inblick i hur du skapar samsyn och insikter genom att etablera ankarmodeller som kombinerar flera perspektiv.
 • verktyg för att stödja verksamhetens förändringsprocess och göra den mer lättrörlig.
 • kunskap i att bygga uppverksamhetens arkitekturförmåga.

Utbildningens upplägg

Studietiden omfattar tolv dagar indelade i sex avsnitt om två dagar, under cirka fyra-fem månader. Mellan avsnitten utför man enskilda studier av kurslitteratur, artiklar, filmklipp, arbete med inlämningsuppgifter samt förberedelser inför tentamen. Omfattningen av hemarbetet är cirka 10-14 arbetsdagar.

I priset ingår kursdokumentation och mat. Eventuell kostnad för övernattning ingår ej i kursavgiften.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga djupa IT-kunskaper, men det brukar vara en fördel att ha verksamhetskunskap från en eller flera verksamheter.

Certifiering

Precis som namnet Certifierad verksamhetsarkitekt antyder, så ges möjlighet till certifiering; DFK-CVA. Det innebär att deltagande i utbildningen inte automatiskt leder till certifiering. För certifiering krävs 75% av maxpoäng på enskild skriftlig tentamen, godkänt på inlämnat grupparbete, godkänt på enskild inlämningsuppgift, 100% närvaro samt aktivt och uppmärksamt deltagande i praktiska övningar.

För vem?

Du som i din yrkesroll upplever att din verksamhet har svårt att hantera förändringar, svårändrade systemstöd, okoordinerade utvecklingsinitiativ och systemsatsningar (flera kundregister, flera leverantörsregister etcetera) eller allmänt dålig kvalitet på lagrade information, kan få stor nytta av denna utbildning. Kanske är din roll idag något av följande:

 • Verksamhetsutvecklare
 • IT-arkitekt
 • Processutvecklare
 • Strategiansvarig
 • Projektledare
 • CIO

Praktisk information

Vi levererar denna utbildning både i öppen regi och skräddarsydd för ditt företag i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern utbildning. Uppgifterna nedan gäller den öppna utbildningen.

Utbildningstillfällen
Hösten 2022 startar 8 september
Våren 2023 startar 17 januari

Plats: Stockholm

Pris: 94 500 SEK exkl. moms och ev internatkostnad

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail: info(at)irm.se

FAQ

Verksamhetsarkitektens centrala roll är framförallt att stötta verksamhetens förändringsprocess. I ubildningen ger vi eleverna verktyg för att driva agil arkitektur, modularisering och skapa spelplaner där vi kan innovera och analysera olika handlingsalternativ vilket skapar ett ovärderligt beslutsunderlag för utvecklingsinitiativen.

Här är samsyn A och O. Om vi kan vara överens om hur nuläget ser ut så har vi goda förutsättningar för att få med alla på resan mot vårt önskade framtidsläge. Verksamhetsarkitekten kan skaffa sig förutsättningar för att skapa samsyn och gemensamma insikter genom att etablera spelplaner som kombinerar flera olika perspektiv. I utbildningen använder vi oss bl a av förmågekartor där sambanden mellan processer, information och värdeflöden är kommunikativa och visuellt lättillgängliga.

Här kan man nog ge lika många svar som det finns organisationer, men i stora drag handlar det om ett sätt att ta sig an komplexa problem, med utgångspunkt i ett designtänkande och verksamhetens kollektiva intelligens. I utbildningen Certifierad verksamhetsarkitekt får du de arbetssätt och verktyg för gestaltning och självorganisation som gör det möjligt.

Utbildningarna har många gemensamma nämnare, men i grova drag fokuserar verksamhetsarkitektutbildningen mer på förmågemodellering och informationsarkitektur, medan utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare ägnar mer tid åt förändringsledning och tjänsteutveckling.

Har du en fråga?
Ställ den här så svarar vi så snart vi kan.

Relaterade utbildningar

Utbildningsledare

Torbjörn Olsson är utbildare och konsult inom affärs-, verksamhets- och produktutveckling samt förändringsledning, med fokus på uppdrag inom affärsutveckling, strategi. Digitaliseringen av produkter, tjänster, verksamheter och samhälle är ett starkt intresse, både tekniken i sig och hur den skapar möjligheter till utveckling.

Cecilia Nordén är verksamhetsarkitekt, utbildare och konsult. Hon arbetar med allt från verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, affärs och, IT-utveckling till ekonomi. Hon har ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar och påverkar varandra samt brinner för att ta komplexa frågeställningar och göra dem förståelig. Cecilia är författare till boken ”Vintergatan – din verksamhetskarta”.

Nick Chen är verksamhetsutvecklare, utbildare och konsult. Han har sitt fokusområde inom verksamhetsutveckling och processorientering (Business Process Management) och har varit verksam i flera större process- och system-implementeringsuppdrag. Nick är analytisk och strukturerad problemlösare som är mån om kvalité och att alltid leverera kundvärde.