Certifierad Verksamhetsutvecklare tar Lantmäteriets digitaliseringsprojekt till en ny nivå

Som ett steg i sin digitala utveckling lät Lantmäteriet tre av sina medarbetare gå IRM:s och Dataföreningen Kompetens kurs Certifierad Verksamhetsutvecklare. Lantmäteriets komplexa digitaliseringsprojekt kan i och med det utvecklas i en snabbare takt, samtidigt som medarbetarna blev berikade med ny kunskap.

– Som certifierade verksamhetsutvecklare kan vi nu driva Lantmäteriet mot framtiden, få ökad kundnöjdhet och samtidigt en mängd nya insikter att ta med oss vidare, säger Anders Boson, konsult på Lantmäteriet. 

Som så många andra företag är även Lantmäteriet inne i en digital utvecklingsfas, där man ser över processer, strategier och kompetens för att möta den övriga marknaden. Tre medarbetare från Lantmäteriet erbjöds därför att delta på kursen Certifierad Verksamhetsutvecklare. Utbildningens fokus är i första hand processutveckling i kombination med tjänsteutveckling. Som deltagare lär du dig att uppnå konkreta och hållbara resultat med hjälp av verksamhetsarkitektur och praktisk förändringsledning. Målet med utbildningen är att alla deltagare ska lära sig att se förbättringsmöjligheter i verksamhetens arbetssätt, och därmed kunna identifiera behov samt möta de behoven på ett långsiktigt plan.

Rollen som Certifierad Verksamhetsutvecklare tar ett helhetsgrepp och kan driva företag framåt mot ökad kundnöjdhet med effektiv verksamhetsutveckling.

För Anders Boson innebar utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare en ögonöppnare. Anders är konsult inom Donald Davies Partner och driver ett av Lantmäteriets digitaliseringsprojekt. Hans ansvar är bland annat att ta fram ett digitalt system för alla som äger en fastighet eller ska göra förändringar på en fastighet. Syftet är bl a  att få en mer flexibel handläggning.

– Genom utbildningen har vi fått med oss verktyg och strategier för att på allvar kunna leva oss in i kundens situation och behov. Det är väldigt viktigt för att vi ska veta vad vi ska fokusera på, säger Anders Boson.

Ökade framtidsutsikter

I grunden är Anders Boson IT-expert och har genom sin långa karriär fått med sig gedigna erfarenheter. Han menar att ny kunskap är en nödvändighet för att fortsätta utvecklas.

– För att hålla sig attraktiv på arbetsmarknaden är det otroligt viktigt att vidareutveckla sig. Utbildningen gav både mig och mina kollegor många nya insikter som vi tar med oss tillbaka till företaget, säger Anders Boson.

De rådande, digitala förändringarna som sker idag, ställer allt högre och nya krav på dig som arbetar med verksamhetsutveckling. IRM och Dataföreningen Kompetens har tagit fram utbildningen Certifierad verksamhetsutvecklare tillsammans. I samarbetet kompletterar de varandra för att kunna ge deltagarna de bästa förutsättningarna. Dataföreningen erbjuder de som är yrkesverksamma inom IT, verksamhetsledare och affärsutvecklare, en utbildning av Sveriges ledande experter inom IT, verksamhetsutveckling och management; IRM bistår med lärare direkt från verkligheten.

– Kursledarna är väldigt duktiga och har arbetat länge med verksamhetsutveckling och arkitektur. Deras erfarenheter från olika företag och myndigheter är verkligen ett plus, eftersom de kan visa på att utmaningarna är likartade oavsett vilken verksamhet du har, avslutar Anders Boson.

Om Certifierad Verksamhetsutvecklare

  • Utbildningen riktar sig till dig som till exempel är kvalitetsansvarig, processägare, processledare, CIO, ledare/chef eller produktutvecklare.
  • Kursen bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med upplevelsebaserad inlärning.
  • Utbildningen ger dig praktiska verktyg och metoder som gör dig trygg i rollen som analytiker och processutvecklare.
  • Utbildningen omfattar 12 dagar på sex tillfällen då du certifierar dig enligt DFK-CVU.
  • Läs mer om utbildningen och rollen Certifierad verksamhetsutvecklare