Ge din verksamhetskarta superkrafter

Gör din vintergata till en datadriven karta

Ge din verksamhetskarta superkrafter genom att göra den datadriven.
Denna kurs ger dig metodik och verktyg för att lyckas med förvaltningen av din Vintergatakarta, samt för att dela den med flera discipliner i verksamheten på ett effektivt sätt. 

Länge har en Vintergatakarta varit en statisk bild, med stora möjligheter att se sammanhang i och göra analyser utifrån. Men möjligheterna att få ut regelrätt data från kartan har varit få. Nu har vi ändrat på det.

Kursinnehåll

Du får lära dig:

  • Miro – hur mallar och verktyget fungerar
  • hur du arbetar med lager i Miro
  • att visa olika vyer och versioner i Miro samt hur du exporterar dem till en presentation
  • Airtable – exempelvis hur du skapar olika vyer, visuella gränssnitt och adderar tabeller m.m.
  • hur du exporterar data till Airtable
  • vilken nytta du får av att arbeta med data i Airtable vid exempelvis förändringsplanering
  • metoder för att förvalta kartan på ett strategiskt sätt.

Du får tillgång till:

  • en övningsbräda för att lära dig mer om hur Miro fungerar genom övningar att göra innan kursstart.
  • verktyget “Milky Way Tool, enterprise” (lager i Miro och Airtable) under en månad.
  • två veckor efter avslutad kursdag får du möjlighet till ett digitalt möte på 30 minuter för att följa upp hur det går och få svar på frågor som dykt upp.

Du får dessutom se exempel från kunduppdrag vad gäller organisationsförändringar, systembyten, programkontor och en del annat trevligt.

Kursupplägg

Förberedelser inför kursstart ca 1 timme.

Under kursdagen arbetar du med din egna Vintergatakarta i Miro. Om du inte har en egen karta får du arbeta med ett fiktivt exempel – Utbildningsbolaget.

Inför kursen behöver din Vintergatakarta finnas i Vintergatans Miromall. Om den inte redan är gjord i mallen behöver du flytta över den dit innan kursstart. Vill du ha hjälp att föra in din Vintergata i Vintergatans Miromall? Vi kan hjälpa dig med det mot en avgift. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Förkunskaper

Du behöver ha viss vana att arbeta i Miro eller liknande verktyg såsom Visio eller Concept board. Du behöver även ha kunskap om Vintergatan som metod och gärna arbetat med den under en tid.

Praktisk information

När: Enligt överenskommelse

Var: Enligt överenskommelse, antingen digitalt eller fysiskt

Pris: Enligt överenskommelse

Har du frågor? Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Webbinarium 26 april 2022

Ask us anything om Vintergatan

Lärare

Cecilia Nordén, verksamhetsarkitekt, utbildare och konsult. Hon har arbetat med allt från ledning, affärsutveckling, verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, IT-utveckling och ekonomi till marknadsföring. Cecilia är författare till boken ”Vintergatan – din verksamhetskarta”.

Thomas Larsson, verksamhetsarkitekt, utbildare, inspiratör och innovationskonsult. Han har många års erfarenheter av stora IT-projekt och programledning med fokus på helheten och slutmålet. Thomas är även författare till boken ”Lat men effektiv”.

Verktygen

Vintergatan är en verksamhetskarta och en förmågemodell som knyter samman alla delar av verksamhetsarkitekturen och som är lätt att relatera till för hela verksamheten.

Airtable är en online-relationsdatabas med ett gränssnitt som liknar Excel. Fördelen i jämförelse med till exempel Excel eller Google Sheets är att det just är en databas. Du anger bara din information en gång och ansluter allt till den entiteten. Om du ändrar namnet på en av dina affärsfunktioner behöver du bara ändra det på en plats. Du kan också välja att visa ditt data på olika sätt. Du kan filtrera den, sortera den och välja att bara se en del av informationen. Du kan ge dina kollegor åtkomst till alla vyer, eller utvalda vyer. Airtable är ett så kallat no-code-verktyg. Det går exempelvis att bygga automatiseringar utan att vara programmerare.

Miroär en online-whiteboard och samarbetsplattform som klarar det mesta. I början av pandemin valde vi att använda Miro i alla våra kurser, då vi behövde ett verktyg som hade liten inlärningskurva. Verktyget ska inte vara hindret för arbetet. Miro är dock så mycket mer och blir snabbt den centrala kollektiva intelligensen i olika initiativ.