Här har vi samlat alla våra artiklar inom ämnet

informationsarkitektur och informationsmodellering

Vad kan vi lära av den bästa graf som någonsin ritats?

Den amerikanske statistikern och grafikern Edward Tufte har…

Informationsmodellering: Integrera text och grafik

En modell – informationsmodell eller annan modell – är…

Maximera innehållet – men snåla med bläcket!

Om vi ska göra riktigt bra modelldiagram bör vi behärska…

Informationsmodellering: Om verksamhetsregler

Verksamhetsregler har sin naturliga plats i informationsmodellen.…

Informationsmodellering: Om namngivning

Hur ska vi namnge alla de element i en informationsmodell som…

17 missuppfattningar om arbetet med verksamhetens begrepp

Som informationsarkitekter behöver vi arbeta med verksamhetens…

Vad är en bra definition?

Skriva definitioner är en viktig del av vårt arbete när vi…

Om begreppsmodellering

Begreppsmodellering är något man kan ta till för att få…

Om begreppsanalys

Man kan inte göra en informationsmodell utan att analysera…

Informationsmodellering: Hur vi kan namnge relationer

Jag vill ge ett alternativ till den vanliga principen för att…

Informationsmodellering: Om struktur i flera nivåer

I en informationsmodell med många ämnesområden har vi ett…

Informationsmodellering: Om ämnesområden

En informationsmodell blir tydligare om man delar in den i områden.…

Tio tips för bättre gestaltning av en informationsmodell

Jag ger här några enkla tips om hur du kan göra dina informationsmodeller…

Vi kan göra bättre modeller – om gestaltning med grafik och text

Jag påstår att vi arkitekter kan bli bättre på hur vi utformar…

Hur kan informationsmodellering gå till? Del 2

Förra artikeln ”Hur kan informationsmodellering gå till?…

Hur kan informationsmodellering gå till? Del 1

Modellering kan ske i olika arbetsformer. Varje arbetsform har…

Hur kan vi organisera arkitektarbetet?

Hur kan vi organisera arbetet med informationsarkitekturen i…

Om den storskaliga skiktningen av en modell

Föregående artikel, Strategimönster för informationsarkitekter…

Strategimönster för informationsarkitekter – del 4: Destillering av kunskap

Destillering är processen för att separera essensen från…

Strategimönster för informationsarkitekter – del 2: Bevarande av konsistens

Hur kan vi hantera att olika delar av vår verksamhet har olika…

Strategimönster för informationsarkitekter – del 1: Introduktion

Föregående artikel (Den omöjliga drömmen om den allomspännande…

Den omöjliga drömmen om den allomspännande informationsmodellen

Det är vanligt att stora organisationer startar ambitiösa…

Om organisationer och personer – fyra vanliga missar

Organisationer och personer är centrala företeelser i varje…
balansakt att informationsmodellera generalisera lagom

Hur långt ska man generalisera?

/
En fråga som hela tiden är närvarande när man informationsmodellerar…
vad innefattar rollen informationsarkitekt

Informationsarkitekt – Hur långt sträcker sig rollen?

Vad gör en informationsarkitekt? Hur långt sträcker sig rollen…

Modellmönster: Temporala mönster

/
Hur kan vi hantera tidsuppgifter i våra informationsmodeller?…

Modellmönster: Observationer

Föregående artikel, ”Modellmönster: Mätningar”, handlade…

Modellmönster: Mätningar

I de flesta organisationer görs mätningar av olika slag. I…

Modellmönster: Planering

De flesta organisationer behöver planera sin verksamhet samt…

Modellmönster: Ekonomisk redovisning – del 2: Posteringsregler

En viktig del av informationshanteringen i en verksamhet handlar…

Modellmönster: Ekonomisk redovisning – del 1: Konto och transaktioner

Peter Tallungs går igenom mönster för ekonomisk redovisning. Tillämpliga överallt där det är användbart att tänka i konton, posteringar och transaktioner

Modellmönster: Produkt – del 2: Produktlivscykel och Leverantörsprodukt

En produkt har en livscykel. Den kan vara under utveckling,…

Modellmönster: Produkt – del 1: Produktstrukturer

De flesta verksamheter erbjuder sina kunder produkter eller…

Modellmönster: Kundlivscykel – del 2: Livscykelhändelser

/
Detta är andra delen av två om en kundlivscykel, där vi tittar…

Modellmönster: Kundlivscykel – del 1: Kundstatus

Hur ser er kundlivscykel ut? Med en modell över kundlivscykeln med gemensamma begrepp för tillstånd och händelser öppnar sig många möjligheter till att analysera rörelserna i kundstocken. Veckans artikel i ämnet informationsarkitektur är den första av två där Peter Tallungs skriver om modelleringsmönster för kundlivscykel.

Modellmönster: Ansvarsförhållanden mellan parter

I en verksamhet behöver man hantera olika typer av ansvarsförhållanden…

Modellmönster: Intressentroller

Företag och andra organisationer har relationer till olika…

Om mönster för informationsmodeller

/
Utvecklingen och användningen av modellmönster är en viktig del av informationsmodelleringens praktik.

Saker jag stjäl från UML

Är det verkligen ok att blanda notationer? Vad är vinsten med UML i en vanlig kråkfotsnotation?

Modellera strukturer med instansdiagram

Ofta behöver vi reda ut och beskriva de strukturer olika objekt…

Modellera livscykler med tillståndsdiagram

I varje verksamhet finns det företeelser som transformeras…

Vilken notation är bäst?

/
Hur ska vi rita våra boxar och streck? Vilken notation för modellering är egentligen bäst?

Försvar för enkla verktyg – del 4: Modellbibliotek

/
I en större verksamhet kan vi ha hundratals modeller. Vi…

Försvar för enkla verktyg – del 3: Skrivverktyg

Om en informationsmodell skall vara mer än en första skiss så räcker det inte med ett diagram. Vi behöver också text, strukturerad text.

Försvar för enkla verktyg – del 2: Ritverktyg

/
Kan enkla informationsmodelleringsverktyg fylla sitt syfte bättre än ett specialiserat modelleringsverktyg?

Försvar för enkla verktyg – del 1

En serie i serien. Med denna artikel inviger vi en artikelserie…

Data management – se hela kedjan

För att en organisation ska få nytta av sina data behöver…

”Data” eller ”information”

/
Vad är skillnaden? Jag tvekar ofta om jag ska benämna något…
informationsmodeller - ta fram en egen det är mödan värt

Varför en industrimodell är en dålig idé

/
Varför inte en standardmodell i stället för en hemmasnickrad?…

Om modeller på papper och modeller i huvudet

/
Med ”modell” i ”Informationsmodell” menar vi vanligen…

En informationsmodell istället för flera

/
Vi behöver inte separata konceptuella, logiska och fysiska modeller. Vi kan kombinera perspektiven i en och samma modell och därmed få ett gemensamt språk och en gemensam förståelse tvärs över verksamhet och it.

Data management

/
De data som en organisation äger är en värdefull resurs.…

Det är skillnad på data och data

/
När vi ska bygga upp Data Management i en verksamhet, det vill…

Informationsmodellen som domänmodell

/
En informationsmodell beskriver inte bara data i en verksamhet…
Informationsarkitekt - en roll två kulturer

Informationsarkitekter: De två kulturerna

En roll med namnet informationsarkitekt har uppstått två gånger…

Informationsarkitektur – ”To make sense of any mess”

/
Ett försök att ringa in vad det handlar om. Jag och mina…