Informationsmodellering

Lär dig att identifiera, definiera och strukturera information i modellform genom övningar. Du får lära dig teorin bakom objekt, relationer och nycklar, och vi ger även en genomgång av informationsmodellens användning och visar på samband med processutveckling.

”Kunniga och engagerade kursledare med koppling till verkliga problem.”

”Mycket bra nivå på kursen och bra blandning mellan teori och praktiska övningar.”

”Jag känner att jag kan använda angreppssättet för att lära mig nya områden i företaget. Den ger mig ett verktyg att få överblick av en komplicerad verklighet.”

Att kunna identifiera, definiera och strukturera information i modellform utgör ett starkt redskap. Det möjliggör att du enklare kan kommunicera verksamhetens informationsbehov till exempelvis IT-sidan, men också för att skapa helhetssyn i verksamheten. Modellering ökar även förståelsen för att information är en gemensam resurs.

Kursen ger dig:

 • grunderna i informationsmodellering.
 • förmågan att kunna identifiera, definiera och strukturera information i modellform.
 • teorin bakom objekt/relationer/nycklar och egenskaper
 • olika exempel på modelleringssituationer.
 • checklistor för kvalitetssäkring och granskning av modeller.
 • förståelse för informationsbehov i processer.
 • förmågan att praktisera dina nya kunskaper på ett professionellt sätt, direkt i din egen verksamhet.

Kursupplägg

Kursen omfattar två dagar och bygger på en väl utprövad teoretisk grund i kombination med praktisk informationsmodellering. Du kommer att få mycket övning men också dokumentation i form av bilder och beskrivande texter från teoripassen, metodbeskrivningar och litteraturtips.

För vem?

Kursen vänder sig till dig som precis har börjat arbeta med informationsmodellering och behöver en bra teoretisk och praktisk grund för att öka din kompetens och förmåga att bidra till din verksamhets utveckling. Kursen vänder sig även till dig, chef eller medarbetare, som på något sätt kommer att bli berörd av informations arbete eller vill veta mer om hur det går till och vilken verksamhetsnytta det ger. Informationsmodellering riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:

 • Verksamhetsarkitekt
 • Verksamhetsutvecklare
 • Projektledare
 • IT-ansvariga
 • Processutvecklare
 • Processansvariga
 • Ledare/chef

Praktisk information

Denna kurs levereras både i öppen regi och företagsinternt i samarbete med Dataföreningen kompetens. Kontakta oss vid intresse för en företagsintern kurs. Uppgifterna nedan gäller den öppna kursen.

Kurstillfällen:
10-11 oktober 2022
22-23 mars 2023

Plats: Stockholm

Pris: 17 950 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Lärare

Lena Dohrnér är verksamhetsarkitekt, utbildare och konsult. Hon har arbetat inom verksamhetsarkitektur och verksamhetsutveckling i många år. Genom åren har hon bl.a. arbetat med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering. Lena har en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Det gör henne säker i rollen att knyta ihop IT och affär.

Pia-Lina Andersson, IRM, informationsarkitekt med stor teknisk förståelse och som kan översätta affärskrav i tekniska termer till en användarvänlig lösning.  Hennes erfarenhet av data och informationsanalys sträcker sig från verksamhetskunskap till värdeskapande BI-lösningar för beslutsstöd, rapportering och analys, via praktiskt arbete som redovisningsekonom, controller, datamodellerare och hantering av master- och metadata, integrering och säkerhet.