Vintergatan – Kartläggare i Miro

I en tid när alltmer ska ske digitalt och vi allt snabbare behöver anpassa oss till nya förutsättningar är det mer viktigt än någonsin att ha en gemensam bild av verkligheten och hur vi ta oss mot ett önskat läge. 

Vill du ha bättre koll på en komplex verklighet och ett digitalt verktyg för att driva förändring? Under denna kurs lär du dig hur man bygger upp en Vintergata över sin verksamhet samt vilken nytta kartan och metoden tillför en verksamhet. Kursen är helt och hållet digital. Kursens övningar görs i en mall, som vi tagit fram för att arbeta med förmågemodellen och metoden Vintergatan digitalt, på samarbetsplattformen Miro.

Kursmål

Under denna kurs kommer du, med stöd av lärarna, skapa en första version av Vintergata över din egen verksamhet. Du kommer bl a lära dig:

  • hitta stegen i ert övergripande värdeflöde.
  • hur du kartlägger verksamhetsförmågor.
  • hur du kartlägger vilka applikationer som används var i din verksamhet.
  • hur du kartlägger information som skickas mellan olika delar av verksamheten.
  • hur och var du interagerar med dina kunder och partners.

Kurslitteratur

Boken Vintergatan – din verksamhetskarta ingår i kursavgiften.

Praktisk information

Kursdatum: Kontakta oss om du är intresserad av denna kurs.

Plats: Online

Pris: 8 900 SEK exkl. moms

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Lärare

Cecilia Nordén verksamhetsarkitekt och konsult från IRM, har arbetat med allt från ledning, affärsutveckling, verksamhetsarkitektur, strategier, IT-kravställning, IT-utveckling och ekonomi till marknadsföring. Hon har ett gediget helhetsperspektiv på hur olika delar av en verksamhet samverkar och påverkar varandra och brinner för att ta komplexa frågeställningar och göra dem förståelig. Cecilia är författare till boken Vintergatan – din verksamhetskarta.

Thomas Larsson är inspiratör och innovationskonsult från Proaktivt. Han har många års erfarenheter av stora IT-projekt och programledning med fokus på helheten och slutmålet. Thomas är även författare till boken Lat men effektiv.¨