Modellering och utveckling av beslutstöd

Detta är en såväl teoretisk som praktisk kurs som täcker in de flesta aspekter som berör informationsarkitektur och utveckling av ett stöd för att fatta korrekta beslut inom olika verksamheter. Huvudtemat i kursen behandlar utformningen av en lämplig beslutsstöds-arkitektur samt hur man tar fram modeller för att underlätta såväl lagring som analys av verksamhetens samlade information.

Kursen ger dig:

I kursen ingår avsnitt om hur man på ett lämpligt sätt hanterar information som till exempel fångas via webb, vanligtvis kallat Big Data, samt översikt om lagringsformer för denna information (NoSQL och NewSQL). Även kortare avsnitt om lämpliga metoder för ETL (ExtractTransformLoad) ingår. Efter genomförd utbildning har du goda kunskaper i:

  • olika sätt att skapa en arkitektur för ert beslutsstöd.
  • att skapa såväl övergripande informationsmodeller som detaljerade dimensionsmodeller.

Kursupplägg

Kursen omfattar tre dagar. Du kommer få dokumentation i form av bilder och beskrivande texter från kursdagarna samt många exempel på modeller av olika slag som du kan ta med hem.

För vem?

Denna kurs är för dig som vill öka din kunskap om utformningen av informationsmodeller och därmed få förmågan att underlätta arkitektur, lagring och analys av information, t ex:

  • Praktiserande IT- och verksamhetsutvecklare med intresse för beslutsstöd
  • Verksamhetsarkitekter
  • IT-arkitekter
  • Beställare av beslutsstöd

Praktisk information

Kurstillfällen: När det passar er.
Kontakta oss vid intresse.

Plats: Enligt överenskommelse.

Pris: Begär offert.

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Lärare

Lennart Lindström har lång erfarenhet från undervisning i modellering vid framförallt KTH i Stockholm men har även som konsult lett hundratals seminarier i informationsmodellering.

Lennart är även författare till boken Informationsmodellering på IRM:s sätt.