Modelleringsmönster

Detta är en kurs för dig som arbetar med informationsmodellering; här lär du dig hur och när man ska välja vilket modelleringsmönster och hur man ska kombinera dessa till en helhet. Det finns många sätt att representera ett visst modelleringsproblem. För en och samma situation finns flera mönster att välja mellan och en erfaren informationsmodellerare har många modelleringsmönster i sin erfarenhetsbank. Kunskapen om varje mönsters användbarhet, dess styrkor och svagheter är själva kärnan inom informationsmodellering. 

Kursen ger dig:

Efter avslutad kurs kommer du som deltagare ha en bred repertoar av modelleringsmönster. Du erhåller också en förtrogenhet med modelleringsprocessen och därmed kunskap i hur man kan prova alternativa synsätt på ett problem samt hur man steg för steg närmar sig en modell som representerar kärnan i problemet.

Kursupplägg

Under kursens tre dagar går vi igenom mönster för ämnesområden som:

  • Intressenter, roller, organisationsstrukturer, relationer mellan parter, ansvarsförhållanden, avtal och avtalsparter
  • Produkter, produktstrukturer och tjänster
  • Anläggningar
  • Observationer
  • Konton och transaktioner

För vem?

Denna kurs är skapad för dig som arbetar med informationsmodellering i någon form och önskar fördjupa ditt kunnande.

Praktisk information

Kurstillfällen: När det passar er.
Kontakta oss vid intresse.

Plats: Enligt överenskommelse.

Pris: Begär offert.

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Modelleringmönster

Lärare

Peter Tallungs är konsult på IRM, utvecklare och verksamhetsarkitekt, lärare, coach och skribent med lång erfarenhet av system- och verksamhetsutveckling i olika sammanhang, alltid med fokus på informationsmodelleringsområdet.