Ett gemensamt språk och en gemensam spelplan för utvecklingsteamen.
Kommunikationen med kunderna blir bättre och det skapar översikt om hur leveranserna flödar. Vi kan flagga för problem tidigare i processen och ta hand om det innan leverans.