Den stadsplan som nu finns framtagen är intressant material för branschens alla aktörer. Företagen kan betrakta sin tillvaro på ett nytt sätt och få idéer och kraft till hur den egna verksamheten kan utvecklas” säger SDCs Daniel Olsson, aktivitetsansvarig för förankringsarbetet i programmet.