Processägare

Bli trygg i din roll som Processägare! Kursen Processägare ger dig kunskap och verktyg för att analysera, sätta upp mål och förbättra dina processer. Du lär dig även hur du kan involvera dina medarbetare och ta tillvara på deras förbättringskraft.

Utbildningen presenterar kritiska framgångsfaktorer för att få din process effektiv. Vi tittar på vilka befogenheter, ansvar och beslutsmandat du ska ha som processägare, vilka roller du behöver samverka med och hur samverkan kan se ut.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål.

Du lär dig:

  • hur du som ansvarig för en process ska leverera enligt förväntan.
  • hur dina processer ska kartläggas.
  • vikten av att göra processmålet tydlig.

Kursupplägg

Kursen omfattar tre dagar. Under kursen får du en bild av var din process står idag, vad som är bra och vad som behöver förbättras. Du får ta fram en bild över önskat läge samt göra en handlingsplan för hur du tar processen dit.

Du blir coachad av erfarna lärare samtidigt som du kan utbyta erfarenheter med kursens deltagare. Kursen är dessutom rik på exempel från verkligheten där lärarna delar med sig av sin mångåriga erfarenhet i ämnet.

Processägare – för vem?

Kursen vänder sig till dig som är processägare eller har en annan roll med ansvar för en process och dess resultat. Det kan vara allt från beslutsfattare till chefer i en processorienterad organisation samt till dig som är utsedd att leda ett projekt som syftar till att processorientera verksamheten.

Praktisk information

Kurstillfällen: När det passar dig.

Plats: Där det passar dig.

Pris: Begär offert.

Vid intresse

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar