Processdoktorn

En dag ägnad åt hur du kan analysera och förbättra just din verksamhets processer.

Många är de organisationer som står inför utmaningen att utveckla processer i takt med nya omvärldskrav och nödvändiga verksamhetsförändringar. Står du inför en utmaning i ditt processarbete? Vill du ha hjälp med att analysera och identifiera förbättringsområden? Ta med din process och kom till Processdoktorn 13 juni 2019! Vi arrangerar en workshop där du får  chans att presentera din processutmaning och få råd och feedback från våra processdoktorer.  

”Två erfarna lärare som bidrog med massor. Det var guld för mig!”

”…jag skulle vilja gå en gång om året :)”

Våra ”processdoktorer” tar emot dig som vill ha inspiration, konkreta råd och nya perspektiv för att komma vidare i processutvecklingsarbetet. Vi ses i en grupp med ca sex deltagare under en dag i workshopform. Alla deltagare får presentera sina utmaningar och därefter görs ett analysarbete i grupp  tillsammans med våra ”processdoktorer” för att identifierar förbättringsområden och få råd om konkreta åtgärder för ett lyckat processutvecklingsarbete.

Denna dag ger dig:

  • konkreta råd för ett lyckat processutvecklingsarbete.
  • insikt i dilemman som kan uppstå i processutvecklingsarbetet.
  • erfarenhet från andra organisationers förändringsarbete.

Upplägg

Detta är en heldagsworkshop som inleds med att varje kursdeltagare får 15 minuter att presentera sitt case och utmaning. Därefter utförs ett analysarbete i grupp där kursdeltagare och lärare tillsammans identifierar förbättringar och åtgärder.

Under workshopen kommer du att både få öva på att tolka andras processarbete och identifiera förbättringsområden samt att få se ditt eget arbete ur andras perspektiv och ta emot konstruktiv kritik.

För att skapa en intim, dynamisk och kraftfull grupp har vi begränsat antal deltagare till max 6 personer.

Förberedelser

Inför kursdagen vill vi att du förbereder din presentation och skickar in beskrivningen av ditt case senast en vecka innan kursstart.

För vem?

Denna dag arrangerar vi för dig som på ett öppet och transparant sätt vill lära av egna och andras erfarenheter kring processarbete.

Du ska ha baskunskaper i processutveckling och gärna delta/ha deltagit i ett pågående förändringsarbete.

Kursen passar för personer som arbetar med verksamhetsutveckling, processutveckling, kvalitetsarbete och förändringsledning.

Praktisk information

Kurstillfällen: Kontakta oss vid intresse!

Plats: Garvargatan 9c, Stockholm i IRMs lokaler

Pris: Begär offert.

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller mail info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Lärare

Lena Dohrnér har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsarkitektur. Genom åren har hon bl.a. haft möjlighet att arbeta med strategiskt arkitekturarbete, införande av arkitekturfunktioner och informations- och processmodellering.
Lena har en utmärkt förmåga att identifiera hur olika delar av en organisation kan påverka och samarbeta med varandra. Det gör henne säker i rollen att knyta ihop IT och affär.