Stegvis modernisering av it-system

I vår iterativa metod har vi integrerat verksamhetsutveckling med systemutveckling

Har ni IT-system som inte riktigt stöttar er verksamhet? Kanske är de ett hinder för framgångsrik verksamhetsutveckling? Eller har ni en idé om något som skulle underlätta ert dagliga arbete men saknar kompetens att realisera den? Vi erbjuder er ett team av duktiga lösningsarkitekter, systemutvecklare och verksamhetsutvecklare som ser till att ni får ut mesta möjliga nytta av era IT-stöd.

Har ni ett IT-stöd som börjar bli lite gammalt? Många ser då bara två vägar framåt. Antingen köper man ett standardsystem eller så startar man om, och bygger ett nytt system igen. Båda de alternativen innebär beslut om stora investeringar och övergångar som måste ske vid ett tillfälle med den höga risk som en sk ”big bang” innebär.

En tredje väg – Stegvis modernisering

Utifrån vårt synsätt på systemutveckling har vi tagit fram ett tredje alternativ som ofta är bättre. Vi kallar det för stegvis modernisering.

Stegvis modernisering är för dig som vill realisera nytt eller förbättra verksamhetsstöd så snabbt som möjligt och på köpet få en moderniserad teknisk plattform. Genom att vi tidigt levererar nytta kan ni snabbare räkna hem er investering. Med många små steg i rätt riktning behåller ni kontrollen av att kostnaderna motsvarar den förväntade förbättringen.

Kodgranskning

Känner ni osäkerhet i om ert pågående projekt håller tillräckligt hög kvalité? Vill ni att någon ska titta närmare på den lösning er leverantör tar fram åt er? På IRM har vi flera mycket erfarna utvecklare och lösningsarkitekter som kan genomföra granskningar av er lösningsarkitektur och/eller kod. Tillsammans definierar vi syftet och målet med granskningen. Exempel på vad ni kan vilja titta närmare på är:

Vi ger er nya infallsvinklar på hur ni kan gå vidare och utvecklas. Vi lämnar alltid tydliga och konkreta rekommendationer för vad som är lämpliga nästa steg för att era lösningar ska bli ännu bättre.

Kontakta mig!

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation att modernisera era system eller förverkliga ertt nytt utvecklingsprojekt? Kontakta mig på mail: tobias.nyberg(at)irm.se
eller på telefon: 08-585 011 00