Har ni it-system som inte riktigt stöttar er verksamhet? Eller har ni en idé om något som skulle effektivisera er verksamhet men saknar kompetens att realisera den? Vi ger er nya infallsvinklar på hur ni kan gå vidare och utvecklas. Vi lämnar alltid tydliga och konkreta rekommendationer för vad som är lämpliga nästa steg för att era lösningar ska bli ännu bättre.

Case

Se exempel på hur vi stöttar våra kunder

Lyra

Vi har utvecklat en smart molntjänst som gör upphandlarens arbete enklare, fastighetsvärdens jobb roligare, leverantörens verksamhet effektivare och hyresgästen gladare.

Kontakta mig!

Har du frågor eller funderingar kring IT-stöd?
Kontakta mig via mail: tobias.nyberg(at)irm.se
eller på telefon: 08-585 011 00

Fler perspektiv

INFORMATIONSARKITEKTUR

Vi är även experter på att förstå, strukturera, analysera, visualisera och kommunicera verksamhetens logiska informationsbehov. Informationsmodeller spelar en central roll i detta arbete, på övergripande arkitekturnivå,
och t.ex. vid kravställning i samband med systemutveckling.