Träning i Business Agility

Vi bygger det agila företaget genom utvecklingen av kollektiv intelligens, hypotesdriven utveckling och agilt ledarskap

Träningskoncept

Genom vår erfarenhet av agila transformationer kan vi se att träning och upplevelsebaserad inlärning är effektiverare än teoretisk utbildning och kunskapsgenerering.  Därför erbjuder vi korta upplevelsebaserade träningar som genererar insikter och kunskap som ni har direkt nytta av i en skarp situation.

Träningen kan genomföras med utgångspunkt från er egen verksamhet och affär, eller i en mer generaliserad kontext.

Det vanligaste träningsupplägget inleds av korta teoriavsnitt kring principer och kontext för den träning vi ska utföra, som snabbt följs av hands-on övningar. Vi övar på olika metoder för att öka deltagarnas förmåga att driva kunskapsintegration (för att generera kollektiv intelligens), utföra ett agilt ledarskap och driva hypotesdriven utveckling, eller kombinationer av dessa.

Exempel på träningsupplägg

Nedan ger vi två exempel på hur ett träningsupplägg skulle kunna se ut i omfattning och innehåll.

1. Agilt ledarskap – feedbacksamtal

Två halvdagar + självstudier och träning på egen arbetsplats: 

Förberedande introduktion genom självstudier  

 • Det nya ledarskapsparadigmet
 • Varför feedbacksamtal?
 • Hur vi genomför feedbacksamtal

Träningstillfälle

 • Introduktion av träningen
 • Frågor och repetition av förberedande självstudier
 • Rollspela feedbacksamtal i mindre grupper med coachning av tränare varvat med reflektioner

Träning på jobbet

 • Deltagarna tränar sin förmåga på sin arbetsplats med möjlighet till coachning från tränare

Repetitionstillfälle

 • Frågor och repetition av på jobbet träningen
 • Fördjupat rollspel av feedbacksamtal i mindre grupper med coachning av tränare varvat med reflektioner
 • Avslut av träningen

 

2. Hypotesdriven utveckling – definiera strategiska teman / Objectives and Key results (OKR)

Två halvdagar + självstudier och träning på egen arbetsplats: 

Förberedande introduktion genom självstudier  

 • Styrning inom hypotesdriven utveckling
 • Varför Objectives and Key results?
 • Hur vi styr och återkopplar med Objectives and Key results

Träningstillfälle 

 • Introduktion av träningen
 • Frågor och repetition av förberedande självstudier
 • Definiera Objectives and Key results i mindre grupper med coachning av tränare varvat med reflektioner

Träning på jobbet

 • Deltagarna tränar sin förmåga genom ett skarpt case på sin arbetsplats med möjlighet till coachning från tränare

Repetitionstillfälle 

 • Frågor och repetition av på jobbet träningen
 • Presentationer av OKR från träningen på jobbet med reflektioner i gruppen
 • Införa arbetssätt för att jobba med OKR i verksamheten

Hur skulle ett träningsprogram i Business Agility kunna se ut för din organisation?

Kontakta oss så svarar vi på det.
Du når oss alltid via e-post: info(at)irm.se
eller på telefon: 08-585 011 00

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan om du vill att vi kontaktar dig istället.

Jag vill att ni kontaktar mig

Läs mer

 • CASE

  Riksteatern

  Riksteatern en agil organisation med hjälp av IRM

Vad är Business Agility?

Med Business Agility avser vi ett företags eller en organisations…