Framgångsrik verksamhetsutveckling är att nå uppsatta mål. Vi erbjuder stöd längs hela resan. Vi bidrar med kunskap, erfarenheter och nya perspektiv. Och om så behövs; helt nya lösningar för att er verksamhet ska nå dit ni vill.

  • Riksteatern en agil organisation med hjälp av IRM

CASE

Exempel på hur vi stöttar våra kunder

Kunskap

Vi erbjuder kompetensutveckling i både öppen och företagsanpassad regi. Se vårt utbud av utbildningar och kurser.

FAQ – IRM:are svarar

Några av IRM:s kunder beskriver nyttan med Vintergatan

Vintergatan

Ett av våra vassaste verktyg för att kartlägga, navigera i och utveckla en verksamhet.
Läs mer om vad Vintergatan är och vad metoden kan tillföra till din verksamhet.

Kontakta mig!

Har du frågor om verksamhetsutveckling? Behöver ni stöd i utvecklingen av er verksamhet?
Kontakta mig på mail: henrik.friberg(at) irm.se
eller på telefon: 08-585 011 00

Fler perspektiv