Framgångsrik verksamhetsutveckling är att nå uppsatta mål. Vi erbjuder stöd längs hela resan. Vi bidrar med kunskap, erfarenheter och nya perspektiv. Och om så behövs; helt nya lösningar för att er verksamhet ska nå dit ni vill.

  • Riksteatern en agil organisation med hjälp av IRM

CASE

Exempel på hur vi stöttar våra kunder

Kunskap

Vi erbjuder kompetensutveckling i både öppen och företagsanpassad regi i samarbete med Dataföreningen kompetens

FAQ – IRM:are svarar

Några av IRM:s kunder beskriver nyttan med Vintergatan

Vintergatan

Ett av våra vassaste verktyg för att kartlägga, navigera i och utveckla en verksamhet och därmed accelerera innovation.
Läs mer om vad Vintergatan är och vad metoden kan tillföra till din verksamhet.

Kontakta mig!

Har du frågor om verksamhetsutveckling? Behöver ni stöd i utvecklingen av er verksamhet?
Kontakta mig på mail: henrik.friberg(at) irm.se
eller på telefon: 08-585 011 00

Fler perspektiv