Vintergatan ger

BÄTTRE BESLUTSUNDERLAG

Vintergatan är din verksamhets navigationskarta, och kan  användas som grund till många olika analyser och därmed utgöra ett avgörande beslutsunderlag.

Några exempel:

  • Vi kan göra heat maps (vad är bra eller sämre) utifrån olika frågor, t ex hur väl stöttar vårt IT-stöd vårt värdeflöde eller hur väl trivs vår personal i våra olika delar.
  • Vi kan fördela ut projektbudgeten för verksamheten.
  • Vi kan visa vilka förmågor som berörs av vilka projekt.
  • Vi kan se hur väl våra kunder uppfattar sin kontakt med olika delar av vår verksamhet.