Vintergatan ger

ÖKAT KUNDVÄRDE

Vintergatan är en helhetsbild över vad verksamheten gör;  vilken information den hanterar och vilka IT-stöd som används, utlagda i värdeflödet.

I och med att Vintergatan visar värdeflödet för verksamheten går den enkelt att kombinera med såväl kund- som leverantörsresor. Allt med utgångspunkt i kundens behov.

När vi placerar kundresan i relation till vår Vintergatan kan vi koppla ”touch points” som kunden har i sin kundresa in till våra förmågor.

Detta hjälper oss i fortsatta diskussioner om huruvida vi tillfredsställer kundens behov på bästa sätt och om vi eventuellt har några luckor i vårt sätt att bemöta kunden: Bidrar vi på bästa sätt till kundupplevelsen? Saknas något? Vad kan vi göra bättre? Hur kan vi göra deras upplevelse så snabb och smidig som möjligt, eller rik på upplevelse?

Vi har nu en bild över ”hela spelplanen”. Likt idrottstränaren som vid taktiska genomgångar, med en modell av idrottsplanen i grunden, synliggör både de egna lagmedlemmarnas som motståndar­lagets spelares positioner, möjliggör denna vy hur vi som ett lag, samarbetar för att möta kundens behov.