Vintergatan på övergripande förmågenivå

Kämpar du med att göra arkitekturen relevant för ditt företag? Kanske är ni i behov av bättre beslutsunderlag? Vi stöttar er i arbetet med att ta fram en Vintergata över hela eller delar av er verksamhet.

Tillsammans med era verksamhetsarkitekter arbetar vi fram en övergripande Vintergata över er organisation. Vintergatan visar hur processer, information och IT-stöd samverkar i tiden för att stötta företagets värdeflöde och hur företaget samverkar med sina leverantörer, partners och kunder.

Att ta fram en grundläggande förmågekarta enligt Vintergatans metod behöver inte ta mycket tid i anspråk. Vi arbetar till stor del i workshopform och får snabbt upp ett resultat i form av en visuell översikt med flera perspektiv. Det blir tydligt hur olika delar påverkar varandra och hur ni kan koordinera förändringsinitiativ.
Vill du veta mer om hur detta skulle kunna gå till hos er?