Vintergatan ger

SAMSYN

Vintergatan visar såväl vad en verksamhet gör, vilken information den hanterar och vilka IT-stöd verksamheten använder i sitt värdeflöde. Det blir tydligt för alla hur vår komplexa organisation kollaborerar. Därmed underlättar Vintergatan förståelsen mellan verksamhet och IT-avdelningen om vad de gemensamt försöker lösa. Vi talar ofta om vikten av gemensamma mål. Men om vi inte är överens om var vi befinner oss idag blir det lätt att vi talar förbi varandra om hur vi ska nå målet.

Genom att titta på alla de analyser som kan göras ovanpå Vintergatan och jämföra dessa mellan varandra, t ex vad vi lägger våra pengar på, med var våra problem finns och vilka projekt vi drar igång, kan vi jämföra olika perspektiv på ett neutralt sätt och därmed skapa förståelse för olika beslut och prioriteringar som verksamheten gör.