Vintergatan ger

SNABBARE FÖRÄNDRING

Agilitet är något de flesta verksamheter strävar efter, dvs att göra snabba, små förbättringsåtgärder där vi tidigt kan få kvitto på nyttan och användbarheten.

Genom att ha värdeflödet i fokus via vår Vintergata, kan vi utforma projekt eller förändringsinitiativ så att vi skär ut mindre leveranser som skapar nytta i hela flödet. Vi kan på detta sätt snabbare få ut nya små förändringar för att testa de hypoteser vi har satt upp. Ju snabbare vi får återkoppling, ju snabbare kan vi jobba fram det kunderna vill ha och stoppa de funktioner de inte önskar.

Detta arbetssätt kräver en förståelse för värdeflödet och hur vi med små insatser kan förbättra det.

Många projekt idag inriktar sig på att lösa problem för en viss avdelning i en verksamhet, vilket kan ge upphov till nya problem någon annanstans i verksamheten, eller inte ger någon total nytta för kunden.