Visualisering av modeller

Effektivare kommunikation med grafik och text. Lär dig gestalta din modell så att den blir ett riktigt starkt tanke- och kommunikationsverktyg. Många verksamhets- och IT-utvecklare arbetar med någon form av informationsmodell som redskap. Modellerna kan ha olika fokus såsom begrepps-, informations-, data- eller klassmodeller. Det handlar om kraftfulla verktyg för att förstå och utveckla en verksamhet förutsatt att dina kollegor kan ta den till sig.

Vi har arbetat med att utveckla beskrivningssätt för modeller. Vi har studerat hur man använder sig av text och grafik inom områden som informationsdesign, informationsgrafik och kartografi. Det vi lärt oss har vi sedan anpassat och tillämpat på området modelldriven verksamhets- och IT-utveckling.
Denna kurs genomförs idag endast företagsinternt, där vi kan anpassa utformningen till verksamhetens egna önskemål.

Efter kursen kan du:

  • skapa modeller utifrån en rik repertoar av diagramtyper för olika syften och sammanhang.
  • förstå och ha förståelse för olika notationssätt, deras styrkor och svagheter.
  • utnyttja grafikens möjligheter.
  • arbeta med begrepp och definitioner.
  • använda rika informationsmodeller som en plattform för utveckling av en verksamhet.

Kursupplägg

Kursen omfattar tre dagar. Kursen förmedlar teorin bakom modelleringsarbetet samtidigt som den har en tydlig förankring i praktiskt arbete genom att vi hela tiden ger exempel och visar modeller från olika sammanhang.

För vem?

Kursen riktar sig till de som har kunskaper och praktisk erfarenhet av informationsmodellering i någon form. Det kan vara från skilda områden som databasdesign, objektorienterad programvarudesign, verksamhetsanalys, IT-arkitektur, integration, Business Intelligence, verksamhetsarkitektur eller begreppsanalys.

Praktisk information

Kurstillfällen: När det passar er.
Kontakta oss vid intresse

Plats: Enligt överenskommelse

Pris: Begär offert.

Har du frågor?

Kontakta oss på tel. 08-585 011 00 eller maila: info(at)irm.se

Relaterade utbildningar

Lärare

Peter Tallungs är konsult på IRM, utvecklare och verksamhetsarkitekt, lärare, coach och skribent med lång erfarenhet av system- och verksamhetsutveckling i olika sammanhang, alltid med fokus på informationsmodelleringsområdet.